ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Inleiding

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de exclusieve verkoopvoorwaarden te bepalen die van toepassing zijn tussen Simone Pérèle SA Benelux, Belgian Business Centre, Chaussee De Roodebeek 206, 1200 Bruxelles, België, ingeschreven onder het nummer BE 0477.827.938 (hierna "Simone Pérèle Benelux" of "de Verkoper” genoemd) en elke natuurlijke persoon die geen handel drijft (hierna de Klant genoemd) en die via de website https://www.simone-pérèle.com/fr-be/ (Belgische versie) en de website https://www.simone-perle.com/nl-be/ (hierna de Website genoemd) een aankoop wenst te doen of doet.

Er wordt overeengekomen dat de Klant en de Verkoper gezamenlijk de « Partijen » en individueel de « Partij » zullen worden genoemd.

De producten die op de Website te koop worden aangeboden, zijn korsetterieproducten, nachtkleding, badmode en toebehoren van het merk Simone Pérèle, hierna de Producten genoemd.

 

Artikel 1 - Toepassing en tegenwerpbaarheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Elke bestelling via de Website gaat uit van de voorafgaande raadpleging en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden vóór de bevestiging van de bestelling

Elke bestelling via de Website wordt vooraf gevalideerd door de aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden die gelden op de dag van de bestelling door middel van een aan te vinken vakje "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard". De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op de dag van de bestelling. Deze kunnen steeds geraadpleegd worden via de Website.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Klant wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen via een update op de Website.

De Klant erkent de volledige wettelijke bevoegdheid te hebben om zich op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verbinden.

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de Partijen te bepalen in het kader van de online verkoop van Producten via de Website. De voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de aankopen via de Website voor een levering in België en Luxemburg.

 

Artikel 3 - Informatie over aanbiedingen en Producten

De Verkoper stelt de Producten op de Website voor met de nodige kenmerken die de Klant in staat stellen om, vóór de definitieve bevestiging van zijn bestelling, de essentiële kenmerken te kennen van de Producten die hij wil kopen, in overeenstemming met artikel VI. 45 van het Wetboek van Economisch Recht.

De Producten worden zo nauwkeurig mogelijk voorgesteld. Indien er echter kleine verschillen zijn ontstaan in de beschrijving of presentatie van de Producten (foto's, teksten, afbeeldingen, kleuren van de Producten..), kan de Verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De geldigheid van de aanbiedingen is beperkt tot het grondgebied van België en Luxemburg gedurende de periode waarin de Producten online worden geplaatst en zolang de voorraad strekt.

Bij wijze van uitzondering kunnen er fouten of wijzigingen optreden in verband met de beschikbaarheid van een Product, met name in het geval van gelijktijdige bestellingen van eenzelfde product door meerdere Klanten.

Indien één of meerdere Producten niet beschikbaar zijn na bevestiging van een bestelling, zal de Klant hiervan via e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht binnen 48 werkuren (met uitzondering van promotieperiodes en solden waarin deze termijn met enkele dagen verlengd kan worden) vanaf de ontvangst van de bestelling door de Verkoper.

De Klant heeft dan de keuze om (i) de rest van de bestelling van beschikbare producten te bevestigen of (ii) zijn volledige bestelling te annuleren. 

Indien de bestelling één product bevat, zal de Verkoper de Klant op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid van het Product en wordt de bestelling geannuleerd. 

 

Artikel 4 - Prijs

4.1 Prijsinformatie

De prijzen van de Producten worden vermeld in euro, inclusief alle belastingen (btw) op basis van de tarieven die gelden op de dag van de bestelling. Ze houden geen rekening met leveringskosten, die extra worden aangerekend en vermeld vóór de bevestiging van de bestelling in het overzicht van de bestelling en op de factuur.

De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de productprijzen van de online shop. Op het ogenblik van de bestelling moet de totaalprijs worden betaald. De gestorte bedragen kunnen in geen geval worden beschouwd als waarborgen of voorschotten.

Indien één of meerdere belastingen of bijdragen, met name voor het milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, kunnen deze wijzigingen, zowel stijgend als dalend, in de verkoopprijs van de Producten worden doorberekend. De telecommunicatiekosten met het oog op de uitvoering van de bestelling, zoals internet, blijven voor rekening van de Klant.

Het is mogelijk dat er op onze Website kennelijke prijsfouten optreden bij het valideren van een bestelling. De Verkoper verbindt zich ertoe elk van de betrokken Klanten zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Indien het bij de bestelling betaalde bedrag lager is dan het verschuldigde bedrag (spotprijs) zal de Verkoper de bestelling moeten annuleren. Indien dit niet het geval is, wordt de Klant terugbetaald zodra de fout is vastgesteld.

4.2 Leveringskosten

De leveringskosten zijn gratis vanaf 140 euro incl. btw voor een pakketlevering thuis en in een afhaalpunt. Voor een levering door TNT zijn de kosten niet gratis.

- Levering in een winkel van Simone Pérèle binnen 48u tot 72u: gratis, zonder minimumaankoop.
- Levering in een afhaalpunt binnen 48u tot 72u: € 4,90 of gratis vanaf een aankoopbedrag van € 140.
- Levering aan huis binnen 48u tot 72u: € 5,90 of gratis vanaf een aankoopbedrag van € 140.
- Levering aan huis binnen 24 uur: € 11,00 (voor elke bestelling geplaatst van maandag tot vrijdag vóór 12:00 uur, met uitzondering van feestdagen)

4.3 Prijswijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op eender welk ogenblik te wijzigen, maar hij verbindt zich er ook toe om de op het moment van de bestelling vermelde tarieven toe te passen, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Producten op die datum.

 

Artikel 5 - Stappen in de online bestelling

De stappen van de bestelling zijn als volgt:

1. Toegang tot de Website www.simone-perele.com

2. Aanmaken van een klantenaccount:

Om een bestelling te kunnen plaatsen via de Website, moet elke nieuwe klant een klantenaccount aanmaken en persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om de bestelling uit te voeren en de levering en facturering van de Producten te verzekeren. Na het aanmaken van het account wordt er een e-mail ter bevestiging van de gebruikersgegevens naar de Klant gestuurd. Alle verzamelde gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De Klant erkent en aanvaardt dat het gebruik van zijn e-mailadres en persoonlijk wachtwoord als authenticatie van de Klant geldt. Elke bestelling met de inloggegevens wordt geacht te zijn gedaan door de accounthouder. Elke Klant die al een klantenaccount heeft, moet zich gewoon aanmelden met zijn e-mailadres en persoonlijke wachtwoord vooraleer hij/zij een bestelling kan plaatsen.

3. Selectie van artikelen:

De Klant selecteert het Product of de Producten van zijn keuze en zodra hij van plan is om te kopen, voegt de Klant ze toe aan het winkelmandje door gewoon op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken.

4. Controle van de winkelwagen van de bestelling:

Door op de knop "Ga naar mijn winkelwagen" te klikken, kan de Klant het aantal Producten in zijn winkelwagen bekijken, wijzigen, zijn selectie van Producten voortzetten of zijn winkelwagen valideren om naar de volgende stap te gaan.

5. Registratie van de bestelling:

Na het valideren van zijn winkelwagen en het aanmelden in zijn klantenaccount, vervolgt de Klant zijn bestelling door het leveringsadres, de leveringswijze met het bijbehorende tarief, het factuuradres en de betalingswijze te kiezen.

Na controle van de samenvatting van zijn bestelling, nadat alle gevraagde informatie door de Klant is ingevuld en vóór de betaling, neemt de Klant kennis van de Algemene Verkoopvoorwaarden en bevestigt hij deze kennisname door een daartoe bestemd vakje aan te vinken.

6. Validatie van de bestelling

Na kennis te hebben genomen van de samenvatting van de bestelling klikt de Klant op "Bestellen en betalen" om zijn bestelling te bevestigen.

De bevestiging van zijn bestelling door op "Bestellen en betalen” te klikken, is een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening geldt als bewijs van de koopovereenkomst gesloten tussen de Partijen en leidt tot de opeisbaarheid van de bedragen verschuldigd uit hoofde van de bestelling van de Klant.

De Verkoper behoudt zich echter de mogelijkheid voor om bestellingen te weigeren als ze afkomstig zijn van een koper die een vorige bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald, waarmee een geschil in behandeling is of in geval van weigering van goedkeuring tot betaling per bankkaart door de bankinstellingen of door PayPal voor de lopende bestelling.

7. Ontvangstbevestiging van de bestelling:

Na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper en de bevestiging van de betaling uitgevoerd door de Klant, ontvangt de Klant een e-mail op het adres dat is opgegeven in zijn klantenaccount. Hierin wordt de bestelling bevestigd en wordt er een overzicht gegeven van de verplichte informatie van de bestelling (met name bestelnummer, Producten, prijzen inclusief verzendkosten, leverings- en factuuradres).

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de ontvangstbevestiging van de bestelling in geval van invoerfouten of andere oorzaken buiten de wil van de Verkoper. De Verkoper verzoekt de Klant ook om na te gaan of dit e-mailbericht niet is terechtgekomen in de spammap van zijn e-mail.

8. Onbeschikbaarheid van een of meerdere Producten van de bestelling

Indien de bestelling uit één enkel product bestaat en in geval van onbeschikbaarheid van dit product, neemt de klantendienst contact op met de Klant via e-mail en/of telefoon om te melden dat de bestelling automatisch wordt geannuleerd en terugbetaald.

Indien de bestelling bestaat uit meerdere Producten waarvan één product niet beschikbaar is, neemt de klantendienst via e-mail en/of telefoon contact op met de Klant om de volledige annulering van de bestelling of de verzending van de andere beschikbare Producten van de bestelling aan te bieden.

 

Artikel 6 - Klantendienst

Voor informatie, vragen of klachten over de bestelling kan de Klant zich wenden tot de klantendienst,

via het contactformulier

via e-mail naar: serviceclient-be@simone-perele.com met in beide gevallen vermelding van het bestelnummer, de besteldatum en het e-mailadres dat voor de bestelling werd gebruikt.

Telefonisch: 00+ 33 + (dienst beschikbaar van 9u tot 19u van maandag tot vrijdag) met in beide gevallen vermelding van het bestelnummer, de besteldatum en het e-mailadres dat voor de bestelling werd gebruikt.

 

Artikel 7 - Betaling

De betaling van de bestelling gebeurt online via de volgende methodes:

- Online betaling met bankkaart: de volgende bankkaarten worden aanvaard: Carte Bleue, Visa en Mastercard. Bij het voltooien van de bestelling voert de klant het nummer van zijn bankkaart, de vervaldatum, de laatste 3 cijfers van het cryptogram op de achterzijde van de kaart en de naam van de kaarthouder in.

- Online betaling via Paypal: de klant moet een Paypal-account hebben. Als de Klant gebruik maakt van deze betaalmethode, zijn de algemene voorwaarden van Paypal van toepassing.

In geval van betaling met een bankkaart vermeldt de Klant het nummer van zijn bankkaart en de bovenstaande gegevens zodat de Verkoper toestemming heeft om zijn kredietkaart te debiteren voor het totaalbedrag van de bestelling, inclusief btw en leveringskosten. 

Overeenkomstig de bepalingen in artikel VII. 50. van het Wetboek van Economisch Recht, is de opdracht of de verbintenis tot betaling gegeven door middel van een betaalkaart onherroepelijk.

In geval van frauduleus gebruik van zijn betaalkaart en na bezwaar te hebben aangetekend bij zijn bank, neemt de Klant contact op met de klantendienst die hem de te volgen procedure zal meedelen:

via het contactformulier.

De koper verzekert de Verkoper dat hij de nodige toestemmingen heeft om een betaling per bankkaart uit te voeren.

De bestelling wordt pas verstuurd na controle van de betaalmethode en na aanvaarding van de bank die de kaart uitgeeft. Bij weigering van de bank wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

De bankkaart wordt pas gedebiteerd op het moment van verzending van de bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een levering of bestelling te weigeren indien deze afkomstig is van een koper, die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of waarmee een geschil in behandeling is.

Beveiliging van de betaling:

Simone Pérèle BENELUX maakt gebruik van de beveiligde betaaldienst van de firma ADYEN, waarin de SSL-beveiligingsnorm (Secure Socket Layer) is opgenomen.

Vertrouwelijke gegevens (kaartnummer, vervaldatum) worden na encryptie rechtstreeks naar de ADYEN-server verzonden en worden op geen enkel moment naar de server van Simone Pérèle BENELUX verzonden.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

De door de Klant bestelde Producten blijven de exclusieve eigendom van Simone Pérèle BENELUX tot de bestelling volledig betaald is door de Klant.

 

Artikel 9 - Levering

De Producten worden in België of Luxemburg geleverd op het door de Klant op zijn bestelbon aangegeven leveringsadres. De Klant moet dan ook nakijken of dat het juiste adres is.

De Klant is volledig verantwoordelijk voor elke fout in het door de Klant opgegeven leveringsadres en moet dan ook alle gevolgen daarvan dragen.

Elk pakket dat door een foutief of onvolledig leveringsadres naar Simone Pérèle Benelux wordt teruggestuurd, wordt op kosten van de Klant opnieuw verzonden.

De bestelde Producten worden geleverd vanuit ons magazijn in Frankrijk.

Bestellingen die via de Website worden geplaatst op vrijdag vanaf 12 uur, op zaterdag of zondag worden pas op de eerstvolgende maandag verwerkt. Bestellingen die via de Website worden geplaatst op een feestdag worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Er wordt niet geleverd aan campings, hotels, poste restante en postbussen.

Er worden verschillende leveringsmogelijkheden aangeboden aan de klanten. Deze zijn gekoppeld aan specifieke tarieven en termijnen:

- Expreslevering door UPS op het afleveradres dat is vermeld op de bestelbon. Het pakket wordt de volgende dag na de bestelling geleverd (voor alle bestellingen die vóór 12 uur worden geplaatst, behalve op zaterdag, zondag en feestdagen, waarbij de bestelling op de eerstvolgende werkdag zal worden verwerkt).

De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht de dag voor de levering van zijn pakket. Indien de Klant niet aanwezig is op de dag van de levering, stuurt de vervoerder de Klant een e-mail/sms met vermelding van de plaats waar het pakket werd gedeponeerd.

- Levering in de winkel: De levering is gratis en kan in de winkels van het merk Simone Pérèle gebeuren. De Klant kiest een winkel uit de lijst die bij de bestelling zichtbaar is op de Website. De Klant ontvangt een sms van de Verkoper met de vermelding van de datum waarop het pakket in de winkel ter beschikking is. De Klant kan zijn bestelling binnen maximaal 7 dagen na de datum van de terbeschikkingstelling in de winkel komen afhalen.

Opvolging van de levering

Op elk moment kan de Klant zich aanmelden in zijn klantenaccount (met het e-mailadres en wachtwoord) om de status van de bestelling stap voor stap te volgen.

Berekening van de leveringstermijn

De leveringsdatum houdt rekening met de termijnen voor de voorbereiding, overhandiging aan de vervoerder en levering.

De leveringstermijnen worden berekend in werkdagen, dus zonder weekends en feestdagen. Elke bestelling die op vrijdagnamiddag, zaterdag of zondag wordt uitgevoerd, zal de volgende maandag door Simone Pérèle Benelux worden verwerkt.

De hierboven bedoelde leveringstermijnen kunnen in bepaalde periodes van het jaar (solden, eindejaarsfeesten, enz.) langer zijn dan voorzien vanwege het grote volume van pakjes dat moet verwerkt worden.

Niet afhalen van de Bestelling

Als de Klant zijn pakje niet binnen de gestelde termijn komt afhalen in het afhaalpunt, op de plaats die is aangegeven in het afwezigheidsbericht of in de winkel, wordt het pakje automatisch teruggezonden naar het logistieke centrum van Simone Pérèle BENELUX.

De Klant dient contact op te nemen met de klantendienst om te weten welke procedure hij moet volgen voor een nieuwe verzending van de bestelling. De nieuwe verzendingskosten zijn voor rekening van de Klant.

Te late levering

Het overschrijden van een leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding en rente, noch tot annulering van de lopende bestellingen wanneer deze overschrijding hetzij door de schuld van de Klant, hetzij door de niet te voorziene en onoverkomelijke schuld van een derde bij de overeenkomst, hetzij door een geval van overmacht zoals bepaald in artikel 19 wordt veroorzaakt.

Behoudens in de bovengenoemde gevallen kan de Klant, indien de Verkoper de Producten niet binnen een termijn van 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft geleverd, in eerste instantie de handelaar verzoeken om zijn pakje binnen een redelijke termijn te leveren (per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of via een duurzame drager zoals een e-mail).

Indien deze nieuwe leveringstermijn niet wordt nageleefd, kan de Klant de overeenkomst opzeggen (ook per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of via een duurzame drager). Na ontvangst van de aangetekende brief door de Verkoper wordt de overeenkomst geacht te zijn verbroken, tenzij de Verkoper ondertussen is overgegaan tot de levering.

 

Artikel 10 - Controle van de staat van de Producten bij ontvangst van de bestelling

Het is aan de Klant om, bij ontvangst, de staat van de Producten te controleren.

Deze controle wordt geacht te zijn verricht zodra de Klant, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

Indien de Klant op het ogenblik van de ontvangst van de bestelling vaststelt dat deze niet conform is met de bestelbon of tijdens het transport beschadigd werd, kan hij ofwel het pakket weigeren of in ieder geval een handgeschreven voorbehoud noteren op de leveringsbon samen met zijn handtekening.

De Klant wordt verzocht contact op te nemen met de klantendienst binnen 15 dagen na ontvangst van het beschadigde pakket of van een product dat niet voldoet aan de bestelling en om de in artikel 14.2 bedoelde retourprocedure te volgen.

 

Artikel 11 - Garantie van de Producten

De Verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken in de verkochte artikelen volgens de voorwaarden van artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en voor non-conformiteiten van het Product met de overeenkomst volgens de voorwaarden van artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12 - Wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen

12.1 Uitoefening van het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen om zijn wettelijk herroepingsrecht uit te oefenen zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

De termijn van 14 dagen gaat in vanaf de ontvangst van het artikel door de Klant of een door de Klant aangewezen derde bij het plaatsen van de bestelling.

Bij een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde goederen loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste artikel of batch.

12.2 Herroepingsmethodes

Het is aan de Klant om Simone Pérèle BENELUX op de hoogte te stellen van zijn beslissing tot herroeping door contact met haar op te nemen via het contactformulier en haar vóór het verstrijken van de in artikel 12.1 bedoelde termijn van veertien dagen het onderstaande herroepingsformulier te bezorgen, dat naar behoren is ingevuld of door een schriftelijke verklaring te sturen naar het bovengenoemde adres waarin duidelijk wordt aangegeven dat de Klant zijn beslissing wil herroepen.

De Klant kan zijn herroepingsformulier ook per post naar het volgende adres sturen:

Simone Pérèle SAS
Département e-commerce
62 rue d’Alsace
92 110 Clichy la Garenne
France

Link naar Downloaden van het herroepingsformulier

In geval van verzending van de herroepingsbrief via de post is het raadzaam om de inhoud van het bovenvermelde herroepingsformulier te kopiëren en de aangetekende brief met ontvangstbevestiging te versturen. De bewijslast van de herroeping ligt immers bij de Klant.

Nadat de Klant zijn herroeping heeft bekendgemaakt overeenkomstig artikel VI.49 van het Wetboek van Economisch Recht, moet de Klant de betrokken producten binnen een maximumtermijn van 14 dagen vanaf deze kennisgeving terugsturen samen met het naar behoren ingevulde herroepingsformulier. In onderstaand artikel 13.2 vindt u de retourmodaliteiten van de Producten.

Overeenkomstig artikel VI.51, §2 van het Wetboek van Economisch Recht is de Klant verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeien uit de behandeling van de Producten, buiten de gebruikelijke behandelingen die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.

De terugbetaling van de Producten omwille van het wettelijke herroepingsrecht gebeurt na ontvangst van de Producten in het logistiek centrum Socoloir van de Verkoper, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 13.2 hieronder.

 

Artikel 13 - Beleid voor het retourneren van producten

13.1 Contractueel retourrecht

Onverminderd de bepalingen inzake het wettelijk herroepingsrecht in artikel 12 biedt Simone Pérèle BENELUX de Klant een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten om de bestelling, waarover hij niet tevreden is, geheel of gedeeltelijk terug te sturen en hiervoor een terugbetaling te ontvangen.

13.2 Voorwaarden voor het retourneren van de Producten

Alle Producten die op basis van het wettelijk herroepingsrecht of op grond van het contractuele retourrecht worden teruggestuurd, moeten bezorgd worden aan het logistieke centrum van Socoloir, waarvan het adres hieronder vermeld is, of aan de winkel en dat in de originele verpakking en met het originele etiket, in perfecte staat voor doorverkoop, volledig en nieuw, ongedragen, niet gewassen, zonder vlekken of beschadigingen.

Elk product dat onvolledig, vernield, beschadigd, vuil of gewassen wordt teruggestuurd, wordt niet terugbetaald of geruild.

In het kader van een retourzending van de Producten van de bestelling dient de Klant alle gratis artikelen of cadeaus die in het pakket zijn verzonden, terug te sturen op straffe van weigering van terugbetaling van de bestelling.

De Klant moet zijn Producten terugsturen samen met het vooraf betaalde retouretiket en de factuur (te downloaden via het klantenaccount). Dit retouretiket wordt verstuurd naar de Klant die de in de artikelen 12.1 en 13.1 hierboven bedoelde herroepingstermijnen heeft nageleefd.

De retourkosten zijn voor rekening van Simone Pérèle BENELUX door middel van een retouretiket dat per e-mail wordt verzonden naar de Klant. Dit etiket moet op het retourpakket worden aangebracht en naar keuze van de Klant worden teruggestuurd onder de volgende voorwaarden: 

 - hetzij per post aan het logistieke centrum Socoloir op het volgende adres:

Groupe Simone Pérèle
Centre logistique SOCOLOIR
Service retour des Produits
45 404 Fleury-les-Aubray
France

- hetzij rechtstreeks via uw postkantoor of erkend afhaalpunt dankzij de dienst Colissimo. Voor meer informatie kan de Klant terecht op de pagina van de Website "Hoe een artikel retourneren".

Indien de Producten niet in het magazijn worden ontvangen, mag de Verkoper de retourzending niet verwerken of terugbetalen.

 

13.3 Terugbetaling

Zodra de Producten zijn teruggestuurd en gecontroleerd door de Verkoper, zal de Klant een terugbetaling ontvangen binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de Producten door de Verkoper in het magazijn van SOCOLOIR (Frankrijk).

De terugbetaling gebeurt met dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke bestelling, via overschrijving op de bankrekening waarmee de Klant zijn betaling heeft verricht of op de Paypal-rekening.

 

Artikel 14 - Bescherming en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van de Klant gebeurt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de Verordening genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke is de onderneming Simone Pérèle SAS.

De persoonsgegevens met betrekking tot de Klant worden verzameld en verwerkt door Simone Pérèle SAS:

-          met het oog op de verwerking van bestellingen op de Website, de leveringsdienst, de facturen en de opvolging van de klantenrelatie, dat wil zeggen klachten en naverkoopdienst.

Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Klant.

-          om de Klant op de hoogte te brengen van nieuws, nieuwigheden en speciale aanbiedingen door middel van nieuwsbrieven via e-mail of sms;

-          om de Klant uit te nodigen om deel te nemen aan wedstrijden of aan tevredenheidsenquêtes

Deze verwerking van persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op de toestemming van de Klant of de Prospect die steeds kan worden ingetrokken.

De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn gegevens later ook voor statistische doeleinden verwerkt kunnen worden.

Alle verplichte gegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen, nieuwsbrieven te versturen of een verzoek te beantwoorden via het tabblad 'Neem contact op met ons’ worden met een asterisk op de Website gemarkeerd. Indien de Klant weigert om deze gegevens bekend te maken, is Simone Pérèle SAS niet in staat om de beoogde doelmatigheden te verwerken.

Alle gegevens van de Klant worden bewaard in een formaat dat identificatie mogelijk maakt voor de duur van de commerciële relatie. Verder worden de gegevens uitsluitend als bewijselementen gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn van het gemeen recht.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Simone Pérèle SAS en, indien van toepassing, voor haar dienstverleners en de bedrijven binnen de groep Simone Pérèle, in het bijzonder Simone Pérèle Benelux, die belast is met het beheer van de bestellingen en de klantenrelatie.

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden niet overgedragen of verkocht aan derden zonder uitdrukkelijke aanvaarding van de Klant.

De Klant beschikt, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (de Verordening), over het recht op permanente toegang, rechtzetting en - in geval van gegronde reden - verzet tegen de gegevens met betrekking tot hem en het recht op beperking en overdraagbaarheid van gegevens onder de voorwaarden van de Verordening.

De Klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als de Klant zijn identiteit aantoont, kan hij zijn rechten uitoefenen via e-mail op het volgende adres: privacy@simone-perele.com.

 

Artikel 15 - Cookies

Simone Pérèle Benelux maakt gebruik van “cookies” om het gebruik van de Website te optimaliseren.

In dit opzicht wordt de gebruiker geïnformeerd dat er tijdens zijn bezoeken aan de Website een cookie kan geïnstalleerd worden in zijn browsersoftware indien hij daarvoor toestemming geeft. Een cookie is een tracker die op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen en wordt gebruikt om informatie over de navigatie van de gebruiker op de Website op te slaan.

Het gaat voornamelijk om sessiecookies die de authenticatie en de verbinding van de internetgebruiker op de Website en het opslaan van navigatie-elementen tijdens de sessie mogelijk maken.

Deze cookies zijn bedoeld om informatie over de navigatie van de internetgebruiker op te slaan (tijdstip van bezoek, geraadpleegde producten en pagina's) en om zijn latere bezoeken te vergemakkelijken.

Ze zijn ook bedoeld om de op de formulieren ingevulde gegevens te onthouden, om de toegang tot voorbehouden en persoonlijke ruimtes, zoals uw account, wachtwoord en verlanglijst, te beheren en te beveiligen, om inhoud te verstrekken die aanleunt bij de interesses en om aanbiedingen van Simone Pérèle Benelux te personaliseren voor de gebruiker.

Deze cookies zijn essentieel voor de navigatie en de toegankelijkheid van de Website. Ze kunnen worden verwijderd of geblokkeerd. In een dergelijk geval werken sommige functies van de Website mogelijk niet zoals verwacht.

Andere cookies maken het mogelijk om de voorkeuren van gebruikers, de gekozen instellingen en de eerder bezochte pagina's op te slaan. De activering van deze cookies is niet strikt noodzakelijk voor de werking van de Website, maar ze maken het mogelijk om de navigatieprestaties te verbeteren, beter inzicht te krijgen in de behoeften van de gebruikers en de aangeboden diensten te personaliseren.

Als de browser is ingesteld om sessiecookies en personalisatiecookies te weigeren, kan de internetgebruiker geen aankopen doen of gebruik maken van de essentiële functies van onze Website (artikelen opslaan in zijn winkelwagentje of gepersonaliseerde aanbevelingen ontvangen).

a) Statistische informatie en publieksmetingen

Om de Website, zijn inhoud en diensten te kunnen aanpassen aan de verwachtingen van internetgebruikers, maakt Simone Pérèle Benelux gebruik van de publieksmetingdienst van “Google Analytics”. De cookies die in het kader van deze dienst worden gebruikt, maken het mogelijk om het gedrag van bezoekers te analyseren, met name het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's en de activiteit op de website simone-perele.com en de terugkeerfrequentie.

De door cookies verzamelde gegevens over het gebruik van de Website (met inbegrip van het ingekorte en niet-leesbare IP-adres waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd) worden overgedragen en opgeslagen door Google op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden.

Google gebruikt deze gegevens om het gebruik van de Website te evalueren, om rapporten over de activiteit op de Website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot de activiteit van de Website en het internetgebruik te leveren.

Google kan deze gegevens aan derden doorgeven indien dat wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de gegevens verwerken in naam van Google. Google zal het IP-adres van internetgebruikers niet samen met andere door Google opgeslagen gegevens bewaren.

De internetgebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

b) Cookies van derden

Cookies worden beschouwd als cookies van derden of eigenaars indien ze al dan niet geassocieerd zijn met het domein van de Website.

Als u de Website bezoekt, kunnen er één of meerdere cookies van derden op uw computer worden geplaatst. Deze cookies van derden hebben tot doel uw interesses te identificeren door middel van de producten die op de Website worden bekeken of gekocht en om navigatiegegevens te verzamelen om de aan u gerichte reclame buiten de Website te personaliseren.

In dit opzicht worden er onder meer cookies van YouTube gegenereerd bij het bekijken van video's op onze Website.

Wij wijzen u erop dat wij geen toegang hebben en geen controle kunnen uitoefenen over dergelijke cookies van derden.

Wij wijzen u erop dat u cookies van derden kunt weigeren.

c) Cookies blokkeren/weigeren

Cookies waarvoor, in overeenstemming met de geldende regelgeving, de toestemming van de internetgebruiker nodig is, worden alleen op de computer van de internetgebruiker geplaatst als hij daarmee instemt door op “Ik aanvaard” te klikken in de informatiebanner die verschijnt bij aankomst op de Website of door verder te surfen ondanks onze informatie.

Cookies hebben een beperkte levensduur tot dertien maanden na hun eerste opslag in de eindapparatuur van de gebruiker naargelang de toestemming van de gebruiker.

De internetgebruiker kan op eender welk moment zijn toestemming voor het gebruik van cookies uitgegeven door de Website of door websites van derden intrekken, hetzij voor alle cookies, hetzij voor bepaalde doelcategorieën.

Om de toestemming voor het gebruik van cookies uitgegeven door de Website te wijzigen, klikt u op de link "Cookies" onderaan de website.


Om de instellingen van zijn browser te wijzigen, kan de gebruiker de onderstaande instructies volgen:

Internet Explorer
Klik op de knop Tools en vervolgens op Internetopties.
Klik op Privacy, klik op Geavanceerd.
Selecteer uw voorkeuren in het venster Cookies.
 
Google Chrome
Klik op de Menu-knop en vervolgens op Instellingen.
Klik op Geavanceerde parameters weergeven.
Klik in de sectie Privacy en beveiliging op Inhoudparameters.
Selecteer vervolgens uw voorkeuren in het gedeelte Cookies.
 
Mozilla Firefox
Klik op de knop Menu en selecteer Opties / Voorkeuren.
Selecteer Privacy.
In het gebied Geschiedenis selecteert u voor de optie Bewaarregels “Aangepaste instellingen voor de geschiedenis gebruiken”.
Vink het vakje “Accepteer cookies” aan of uit en selecteer uw voorkeuren.
 
Safari
Klik op het Safari-menu en vervolgens op Voorkeuren.
Klik op de tab Beveiliging.
Selecteer uw voorkeuren in het gedeelte Cookies blokkeren. 

 

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website (met name maar niet beperkt tot foto's, afbeeldingen, logo's, merken, tekeningen en modellen …) zijn exclusieve eigendom van de uitgever van de Website, Simone Pérèle SAS. 

Elk gebruik of elke reproductie op eender welke manier, op eender welke drager, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van de Website is onderworpen aan voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van SIMONE PERELE S.A.S, op straffe van vervolging.

Het raadplegen van de op de Website gepubliceerde inhoud is enkel toegestaan voor uitsluitend privaat, persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Hyperlinks, die rechtstreeks of onrechtstreeks vanaf de Website of naar de Website worden gecreëerd, zijn verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Simone Pérèle SAS, die op elk moment kan worden herroepen.

 

Artikel 17 - Overmacht

Simone Pérèle Benelux is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of voor de hele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen indien dit te wijten is aan overmacht.

De volgende gevallen worden onder meer uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toeval, naast de gevallen die gewoonlijk in de rechtspraak van de Belgische rechtbanken worden gehanteerd: gehele of gedeeltelijke staking van transport- of bevoorradingsmiddelen, postdiensten, brand, stormen, stopzetting van telecommunicatienetwerken of problemen met de externe telecommunicatienetwerken van de klanten.

Simone Pérèle Benelux brengt de Klant op de hoogte van het geval van overmacht binnen vijf (5) dagen na het ontstaan van een gebeurtenis die wordt beschouwd als een geval van overmacht.

De Partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te bekijken en om voorwaarden overeen te komen voor de afhandeling van de bestelling tijdens de duur van de overmacht.

Indien de overmacht langer dan één maand (1) maand duurt, wordt de bestelling geannuleerd door Simone Pérèle Benelux.

 

Artikel 18 - Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd of als zodanig wordt verklaard in toepassing van een wet, regelgeving of als gevolg van een eindvonnis van een bevoegd gerecht, zullen de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte behouden.

 

Artikel 19 - Afstandsverklaring

Indien Simone Pérèle Benelux zich niet beroept op een tekortkoming door de andere Partij van een van de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden, kan dit in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de betrokken verplichting.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze AVV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil of een klacht, zal de Klant zich in eerste instantie wenden tot de Verkoper om een minnelijke schikking te treffen. Indien dat mislukt, kan er een beroep worden gedaan op de Ombudsdienst voor de Consument, die bereikbaar is via de volgende link: http://www.mediationconsommateur.be/fr.

In geval van grensoverschrijdende geschillen kan de Klant ook een beroep doen op het “Online Dispute Resolution”-platform van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

Indien dit niet het geval is, kan de Klant een procedure instellen voor het gerecht van zijn verblijfplaats.

Laatst bijgewerkt op 19/10/2021

 

Simone Pérèle terms and conditions

These are the terms and conditions (the “terms”) on which Simone Perele UK Limited (“we”, “us”) supply our products to our customers (“you”) making a purchase on our website: www.simone-perele.com/en-gb/  (the “Website”). Please read these terms carefully before you submit your order to us. 

We may make changes from time to time to these terms so please check this Website regularly to keep informed of updates, although no such change will affect any order you have already placed with us.  The latest version of these terms will always be available on the Website. Any new version of these terms shall take effect and will govern the order of products and your relationship with us immediately upon the date of posting. You agree to be bound by the terms of these updates and amendments.

 1. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US

1.1          Who we are. We are Simone Perele UK Limited, a company registered in England and Wales. Our company registration number is 03893456 and our registered office is at Unit 7 Spice Court Plantation Wharf, Battersea, London, Greater London, United Kingdom, SW11 3UE.

1.2          How to contact us. You can contact us by telephoning our customer service team on 020 8332 3060 or by emailing us at info@simone-perele.co.uk from 9AM to 5PM.

 1. MAKING AN ORDER

2.1          Creating an account. In order to place an order on the Website, you must create a customer account by providing us with the relevant personal information, in order to create an account and so that we may deliver products to you. You will also be required to create a username and password.  After creation of the account, you will be sent a confirmation e-mail with your account details.  

2.2          How to make an order. Before placing an order on our Website, you will be required to log in using your username and password. You may make an order for the products on the Website (“Products”) by following the various prompts that will appear on screen to add a product into your basket. When you have placed all the products you wish to purchase into your basket you may proceed to the check-out area of the Website and submit your order to us by clicking the “Proceed to payment” button.

2.3          After placing your order, you shall receive an acknowledgement email from us. Please note, this email does not constitute our acceptance of your order and we maintain the right to decline, at our discretion, any order you may place.

2.4          How we will accept your order. Our acceptance of your order will take place when we email you to accept it, at which point a contract will come into existence between you and us. Orders placed on the Website on Fridays on or after 11am or on Saturdays and Sundays will only be processed on the following Monday. Orders placed on the Website on a public or bank holiday will be processed the next working day.

2.5          If we cannot accept your order. If we are unable to accept your order, we will inform you of this and will not charge you for the product. This might be because the product is out of stock, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, because we have identified an error in the price or description of the product or because we are unable to meet a delivery deadline you have specified.

2.6          Your order number. We will assign an order number to your order and tell you what it is when we accept your order. It will help us if you can tell us the order number whenever you contact us about your order.

2.7          We only sell to the UK. Unfortunately, we do not accept orders from addresses outside the UK. Where you are resident in a country other than the UK, please place you order on the relevant national website.

2.8          For consumers only.  By placing an order through the Website, you represent and warrant that you are a bona fide end-user customer and will not deliver, sell or otherwise distribute our products or purchase our products for commercial purposes or any other commercial benefit.

 1. OUR PRODUCTS

The images of the products on our Website are for illustrative purposes only. Although we have made every effort to display the colours accurately, we cannot guarantee that a device's display of the colours accurately reflects the colour of the products. Your product may vary slightly from those images. Further, the packaging of the product may vary from that shown in images on our Website.

 1. PROVIDING THE PRODUCTS

4.1          We are under a legal duty to supply products that are in conformity with these terms.

4.2          Products comprised within the same order cannot be delivered to different addresses. Orders cannot be delivered to campsites, hotels, post offices and PO boxes.

4.3          We are not responsible for delays outside our control. If our supply of the products is delayed by an event outside our control then we will contact you as soon as possible to let you know and we will take steps to minimise the effect of the delay. Provided we do this we will not be liable for delays caused by the event, but if there is a risk of substantial delay you may contact us to end the contract and receive a refund for any products you have paid for but not received.

4.4          When you become responsible for the goods. A product will be your responsibility from the time we deliver the product to the address you gave us or you collect it from us. You own a product which is goods once we have received payment in full.

 1. DELIVERY

5.1          The Products are delivered in the United Kingdom to the delivery address specified by you on the order form. You must therefore ensure its accuracy.

5.2         Any error in the delivery address provided by you will be your full responsibility and you must bear all the consequences.

5.3          The ordered products are delivered from our warehouse located in France.

5.4          Orders placed on the Website on Fridays from 11 am or on Saturdays and Sundays will only be processed on the following Monday. Orders placed on the Website on a holiday will be processed the next working day. Order placed before 12pm are dispatched on the same day, whereas ordered placed after 12pm are dispatched on the following working day.

(a)       Standard Home delivery by Colissimo : Colissimo will deliver your order to the delivery address indicated in your order summary. The order will be delivered 5 to 6 working days following the shipping of the order. Home delivery cost: £7, free from £150

(b)       Standard Home delivery by UPS : UPS will deliver your order to the delivery address indicated in your order summary. The order will be delivered 3 to 4 working days following the shipping of the order. Home delivery cost: £7.

5.6          Delivery tracking. At any time, you can log in to your Account (with the email address and the corresponding password) to track the status of the order step by step.

5.7          Calculation of delivery time. The delivery date takes into account the time of preparation of the order, the transmission to the delivery provider and the delivery to you by the delivery provider.

5.8          Delivery times are calculated in working days, excluding weekends and holidays. Any order made on Saturday or Sunday will be processed by the Seller on the following Monday.

5.9          The delivery times mentioned above may be longer than expected at certain times of the year (sales, holidays, etc.) due to the large volume of packages to be processed.

5.10       Not withdrawal of the Order If you do not pick up your order at the place of pick-up indicated in the notice within the time limit indicated in such notice, the order is automatically returned to the logistics centre and you will be refunded.

5.11       You should contact Customer Services if you wish to have your order re-delivered to you. You will be responsible for any new delivery costs.

 1. PRICE AND PAYMENT

6.1          The price of the product (which includes VAT) will be the price indicated on the order pages when you placed your order and shall be displayed in GBP.

6.2          We take all reasonable care to ensure that the price of the product advised to you is correct. We will normally check prices before accepting your order so that, where the product's correct price at your order date is less than our stated price at your order date, we will charge the lower amount. If the product's correct price at your order date is higher than the price stated to you, we will contact you for your instructions before we accept your order. If we accept and process your order where a pricing error is obvious and unmistakeable and could reasonably have been recognised by you as a mispricing, we may end the contract, refund you any sums you have paid and require the return of any goods provided to you.

6.3          We accept payment by credit card (Visa or Mastercard), or through Paypal. Where you choose to pay through Paypal, your payment shall be subject to PayPal’s payment terms.

6.4          You should be aware that online payment transactions are subject to validation checks by your card issuer and we are not responsible if your card issuer declines to authorise payment for any reason. Please note, it is possible that your card issuer may charge you an online handling fee or processing fee - we are not responsible for this. For your information, we use the secure payment service of ADYEN, which integrates the SSL (Secure Socket Layer) security standard.

 1. YOUR RIGHT TO END THE CONTRACT BECAUSE OF SOMETHING WE HAVE DONE OR ARE GOING TO DO

7.1          If you are ending a contract for a reason set out at (a) to (e) below the contract will end immediately and we will refund you in full for any products which have not been provided and you may also be entitled to compensation. The reasons are:

(a)       we have told you about an upcoming change to the product or these terms which you do not agree to;

(b)       we have told you about an error in the price or description of the product you have ordered and you do not wish to proceed;

(c)       there is a risk that supply of the products may be significantly delayed because of events outside our control;

(d)       we have suspended supply of the products for technical reasons, or notify you we are going to suspend them for technical reasons; or

(e)       you have a legal right to end the contract because of something we have done wrong.

We will pay the costs of return if the products are faulty or incorrectly described, if you are ending the contract because we have told you of an upcoming change to the product or these terms, an error in pricing or description, a delay in delivery due to events outside our control or because you have a legal right to do so as a result of something we have done wrong. In all other circumstances (including where you are exercising your right to change your mind) you must pay the costs of return.   We will refund you the price you paid for the products including delivery costs, by the method you used for payment.

 1. YOUR RIGHTS TO CANCEL THE CONTRACT

8.1          For most products bought online you have a legal right to change your mind within 14 days of receiving the products and receive a refund. Please note, this right will not apply where the products have been sealed for health protection or hygiene purposes and these have been unsealed after you receive them.

8.2          To exercise your right to cancel, you must inform us of your decision to cancel his contract by a clear statement. When notifying us, you should provide your name, home address details of your order, and where available, your phone number and email address. At the bottom of these terms is a model cancellation form, which you may use if you wish. Alternatively, you may inform us on your intention to cancel by:

(a)       Phone: please ring customer services on 020 8332 3060

(b)       Email: please email us at info@simone-perele.co.uk

(c)       Post: print off the model cancellation form set out at the end of these terms and send it to Unit 7 Spice Court Plantation Wharf, Battersea, London, Greater London, United Kingdom.

8.3          If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the cost of delivery (except for the supplementary costs arising if you chose a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us). We may make a deduction from the reimbursement for loss in value of any products supplied, if the loss is the result of unnecessary handling by you. You should therefore take reasonable care of the products while in your possession. If we refund you the price paid before we are able to inspect the goods and later discover you have handled them in an unacceptable way, you must pay us an appropriate amount.

8.4          We will make the reimbursement without undue delay, and not later than:

(a)       14 days after the day we receive back from you any products supplied, or

(b)       (if earlier) 14 days after the day you provide evidence that you have returned the products.

8.5          We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of the reimbursement.

8.6          You shall send back the Products to:

Socoloir Logistics Center
Simone Pérèle Ltd
Return service
Socoloir
45 404 Fleury-les-Aubray
FRANCE

without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your cancellation from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired.

8.7          The return costs are supported by Us using a return label which will be sent to You by e-mail. This return label must be affixed to the return package and returned to the address above.

 1. RETURNS POLICY

9.1          In addition to the rights set out above, you may return any product for a full refund (excluding delivery charges) within 30 days of receipt of the product. In order for you to receive a full refund the products being returned must be unworn, undamaged and unused, with all tags attached and original packaging included. Please note this does not apply where the products have been sealed for health protection or hygiene purposes and these have been unsealed after you receive them, for example certain lingerie and swimwear items.

9.2          We shall refund you without undue delay and within 14 days of receiving your return. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise.

9.3          You shall send back the goods to:

Simone Pérèle Ltd
Socoloir Logistics Center
Return service
Socoloir
45 404 Fleury-les-Aubray
FRANCE

9.4          without undue delay and in any event not later than 30 days from the day on which you received the product(s). The return costs are supported by Us using a return label which will be sent to You by e-mail. This return label must be affixed to the return package and returned to the address above.

9.5          Nothing in this section affects your legal rights.

 1. OUR RIGHTS TO END THE CONTRACT

10.1       We may end the contract if you break it. We may end the contract for a product at any time by writing to you if:

(a)       you do not make any payment to us when it is due and you still do not make payment within 7 days of us reminding you that payment is due;

(b)       you do not, within a reasonable time of us asking for it, provide us with information that is necessary for us to provide the products, for example, delivery address; or

(c)       you do not, within a reasonable time, allow us to deliver the products to you or collect them from us.

10.2       You must compensate us if you break the contract. If we end the contract in the situations set out in paragraph 10.1 we will refund any money you have paid in advance for products we have not provided but we may deduct or charge you reasonable compensation for the net costs we will incur as a result of your breaking the contract.

 1. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU

11.1       We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this contract or our failing to use reasonable care and skill, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the contract was made, both we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.

11.2       We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; for breach of your legal rights in relation to the products, in particular for breach of any implied term by the Consumer Rights Act 2015 and which, by law, may not be limited or excluded; and for defective products under the Consumer Protection Act 1987. We are not liable for any business losses.

 1. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION

12.1       How we may use your personal information.  We will only use your personal information as set out in our privacy policy, which is available on our Website.

 1. WE MAY SUSPEND OR WITHDRAW OUR WEBSITE

13.1       Our Website is made available free of charge.

13.2       We do not guarantee that our Website, or any content on it, will always be available or be uninterrupted. We may suspend or withdraw or restrict the availability of all or any part of our Website for business and operational reasons. We will try to give you reasonable notice of any suspension or withdrawal.

13.3       You are also responsible for ensuring that all persons who access our Website through your internet connection are aware of these terms and other applicable terms and conditions, and that they comply with them.

 1. YOU MUST KEEP YOUR ACCOUNT DETAILS SAFE

14.1       If you choose, or you are provided with, a username, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential. You must not disclose it to any third party.

14.2       We have the right to disable any username or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our reasonable opinion you have failed to comply with any of the provisions of these terms.

14.3       If you know or suspect that anyone other than you knows your username or password, you must promptly notify us at info@simone-perele.co.uk.

 1. HOW YOU MAY USE MATERIAL ON OUR WEBSITE

15.1       We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in our Website, and in the material published on it. Those works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.

15.2       You may print off one copy, and may download extracts, of any page(s) from our Website for your personal use and you may draw the attention of others within your organisation to content posted on our Website.

15.3       You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.

15.4       Our status (and that of any identified contributors) as the authors of content on our Website must always be acknowledged.

15.5       You must not use any part of the content on our Website for commercial purposes without obtaining a licence to do so from us or our licensors.

15.6       If you print off, copy or download any part of our Website in breach of these terms, your right to use our Website will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.

 1. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR WEBSITES WE LINK TO

16.1       Where our Website contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. Such links should not be interpreted as approval by us of those linked websites or information you may obtain from them.

16.2       We have no control over the contents of those sites or resources.

 1. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR VIRUSES AND YOU MUST NOT INTRODUCE THEM

17.1       We do not guarantee that our Website will be secure or free from bugs or viruses.

17.2       You are responsible for configuring your information technology, computer programmes and platform to access our Website. You should use your own virus protection software.

17.3       You must not misuse our Website by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or other material that is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorised access to our Website, the server on which our Website is stored or any server, computer or database connected to our Website. You must not attack our Website via a denial-of-service attack or a distributed denial-of service attack. By breaching this provision, you would commit a criminal offence under the Computer Misuse Act 1990. We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclosing your identity to them. In the event of such a breach, your right to use our Website will cease immediately.

 1. RULES ABOUT LINKING TO OUR WEBSITE

18.1       You may link to our home page, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it.

18.2       You must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists.

18.3       You must not establish a link to our Website in any website that is not owned by you.

18.4       Our Website must not be framed on any other site, nor may you create a link to any part of our Website other than the home page.

18.5       We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

 1. OTHER IMPORTANT TERMS

19.1       We may transfer our rights and obligations under these terms to another organisation. You may not transfer or assign any or all of your rights or obligations under this contract to anyone else.

19.2       Nobody else has any rights under this contract. This contract is between You and Us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms.

19.3       Each of the paragraphs of these terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.

19.4       These terms constitute the entire agreement between you and us in relation to the subject matter of any contract. We are required by law to advise you that the contract between us and you created under these terms may be concluded in the English language only and that no public filing requirements apply.

19.5       If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.

19.6       These terms are governed by English law and you can bring legal proceedings in respect of the products in the English courts. If you live in Scotland you can bring legal proceedings in respect of the products in either the Scottish or the English courts. If you live in Northern Ireland you can bring legal proceedings in respect of the products in either the Northern Irish or the English courts.

19.7       Alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution is a process where an independent body considers the facts of a dispute and seeks to resolve it, without you having to go to court. If you are not happy with how we have handled any complaint, you may want to contact the alternative dispute resolution provider we use. Please note that disputes may be submitted for online resolution to the European Commission Online Dispute Resolution platform.

 

Cancellation Form

(Complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

Please email this completed form to info@simone-perele.co.uk or send a copy to Simone Pérèle UK Ltd, Unit 7 Spice Court Plantation Wharf, Battersea, London, Greater London, United Kingdom.

 

I hereby give notice that I cancel my contract of sale of the following goods:

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Ordered on* /received on*:……………………………

Name of consumer(s): ………………………………..

Address of consumer(s): …………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper): ……………………………………

Date: ……………………………

* Delete as appropriate

 

schrijf u in voor de Nieuwbrief
Ontvang onze lingerie en exclusief advies om uw dagelijks leven te verfraaien.
Vul de volgende gegevens in: * Verplichte velden

In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich op elk moment en op elk tijdstip kunt uitschrijven. In overeenstemming met de Franse Wetgeving heeft u het recht om bezwaar te maken, het recht op rectificatie en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@simone-perele.com

Word een privilege lid !
€1SPENT_1POINT
1. Spaar punten bij iedere aankoop
PICTO-GIFT
2. Profiteer van uw voordelen
PICTO-EMAIL
3. Ontvang al onze aanbiedingen
This browser is not supported by our website. For more security, speed and better experience, please use Chrome or Firefox.
Back to top