Simone Pérèle's Privacy Beleid

Dit privacy beleid ("Privacy beleid") beschrijft hoe SIMONE PERELE, S.A.S., een naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.000 aandelen.B622 041 713 713 713 713 en Siret 622 041 713 713 713 en Siret 622 041 713 00117 van Nanterre, met maatschappelijke zetel op het adres 1, rue de Stockholm – 75008 Paris, evenals haar dochtermaatschappijen in Frankrijk en de Europese Unie en haar verbonden partners die het merk Simone Pérèle exploiteren (hierna samen "SIMONE PERELE" of "WE" genoemd), gebruiken uw persoonlijke gegevens.

Zij is van toepassing zodra SIMONE PERELE uw persoonlijke gegevens verwerkt, met name tijdens een bezoek aan een van onze verkooppunten onder de merknaam Simone Pérèle of tijdens uw bezoek aan een van onze commerciële sites, in het bijzonder de site die toegankelijk is op het adres "https://www.simone-perele.com". (hierna gezamenlijk de "Site").

De lijst van Sites staat bovenaan de pagina.

De lijst van dochterondernemingen en partners waarop dit privacy beleid van toepassing is, vindt u hier.

Dit privacy beleid heeft tot doel u op transparante wijze uit te leggen hoe SIMONE PERELE uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de gegevensverwerking, de gegevensbestanden en de individuele vrijheden, zoals gewijzigd, en de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 (hierna samen "de verordening" genoemd).

1. Wat zijn persoonlijke gegevens

In de zin van het reglement worden onder persoonsgegevens alle informatie verstaan die direct of indirect, alleen of door middel van kruisverwijzingen met andere informatie, het mogelijk maakt om een natuurlijke persoon te identificeren (hierna "Gegevens" genoemd).

2. Wie is de controleur?

Alle entiteiten van de SIMONE PERELE groep zullen waarschijnlijk gegevens over u verwerken.

Wij informeren u dat SIMONE PERELE in het bijzonder werkt volgens een eigen netwerkmodel en in aansluiting. Met andere woorden, bepaalde verkooppunten onder de merknaam Simone Pérèle worden beheerd door onafhankelijke verkopers die gemachtigd zijn om ons merk en onze merken (Simone Pérèle/Implicite) te exploiteren (hierna "partner").

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen, hebben alle entiteiten, met inbegrip van onze partners, zich ertoe verbonden om uw gegevens op een geharmoniseerde manier te behandelen volgens de voorwaarden die in dit Privacy beleid zijn uiteengezet.

Wanneer uw gegevens worden verzameld door middel van een vragenlijst/formulier, is de verantwoordelijke voor de verwerking degene die is geïdentificeerd in de informatie op de vragenlijst/het formulier.

Wanneer uw gegevens via de Site worden verzameld, is de verantwoordelijke voor de verwerking de uitgever van de Site.

Wanneer uw gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan de winkel, is de controleur SIMONE PERELE RETAIL SAS, alleen of, indien nodig, samen met een van onze partners.

3. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden op de volgende twee manieren verzameld:

 • Rechtstreeks aan u, wanneer u ons uw persoonlijke gegevens vrijelijk aan ons meedeelt, d.w.z. tijdens een actief proces van uw kant, op de Site of in een van onze eigen winkels of die van een Partner, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert en/of een persoonlijke account aanmaakt en/of een bestelling of aankoop plaatst in winkels en/of zich registreert voor een van onze diensten (nieuwsbrieven, loyaliteitsprogramma's, enz.);
 • Indirect en automatisch via uw browsersporen op onze Site (2).

We kunnen de gegevens die we verzamelen wanneer u een verkooppunt bezoekt ook combineren met gegevens die we verzamelen op de Site als u ook een gebruiker van de Site bent.

3.1. Directe verzameling van uw gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u wanneer u een van onze formulieren op de Site invult of wanneer u ons uw gegevens verstrekt wanneer u een van onze verkooppunten bezoekt.

Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt u bij het verzamelen aangegeven door een sterretje op het formulier.

Als uw gegevens bijvoorbeeld mondeling worden verzameld door een verkoopadviseur, zal deze u vooraf informeren of de gevraagde informatie verplicht of optioneel is.

Zo kunnen de rechtstreeks van u verkregen persoonlijke gegevens, in het bijzonder de volgende persoonlijke gegevens omvatten:

 • uw beleefdheid, uw naam, achternaam, voornaam, voornaam,...;

 • yuw Naam (namen)/Voornaam (-namen);

 • uw postadres voor levering en facturering;

 • uw e-mailadres;

 • uw telefoonnummer;

 • uw geboortedatum;

 • uw lengte (boven en onder);

 • uw gegevens met betrekking tot uw betaalmiddelen (met name de kaarthouder, het kaartnummer en de geldigheidsdatum van de kaart, visueel cryptogram, dat niet wordt bewaard);

 • uw gegevens met betrekking tot uw voorkeuren (uw product- en dienstenvoorkeuren);

 • informatie over de follow-up van de commerciële relatie (gegevens over de aangekochte producten, hoeveelheden, bedragen, betalingsmethoden, eventuele kortingen);

 • informatie met betrekking tot de deelname aan wedstrijden en/of eventuele promotieactiviteiten (datum, frequentie, reacties op wedstrijden, toegekende prijzen).;

 • IP-adressen bij het surfen op de website

3.2. Indirecte verzameling van uw gegevens

Wij verzamelen ook bepaalde gegevens automatisch en indirect wanneer u op de Site surft.

De verzamelde informatie omvat automatisch:

 • Informatie met betrekking tot uw gebruik van de Site zoals bekeken pagina's, tijd en duur van de verbinding, IP-adres, verbindingsmethode, zoals type en versie van uw webbrowser, land, taal en dienstverlener. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een aangepaste en relevante versie van de Site weer te geven. Ze worden achteraf niet bewaard of hergebruikt;
 • Informatie over uw apparatuur, zoals uw besturingssysteem, mobiel of tablet OS, evenals de unieke apparaatidentificatie ("UDID") en andere technische identificatiemiddelen;
  Bij de bestelling van een product op de Site verzamelt en verwerkt de bankdienstverlener waarmee SIMONE PERELE een contractuele overeenkomst heeft afgesloten, gegevens over uw betaalmiddelen (creditcardnummer, vervaldatum van de creditkaart, visueel cryptogram, het niet bewaren van dit laatste, enz.)
  De betalingsprocessen zijn veilig.
  De Bankgegevens die aan de Site kunnen worden doorgegeven, stellen haar niet in staat om bankverrichtingen uit te voeren.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken en openbaar maken voor de doeleinden die in het artikel "Waarom gebruiken wij uw gegevens (doeleinden)? "van dit Privacybeleid en dit binnen de grenzen van de toepasselijke regelgeving.

Wij informeren u dat wij al deze Gegevens met elkaar kunnen verbinden en combineren om informatie over u vast te stellen en om ons in staat te stellen u beter te leren kennen, zoals uw koopgedrag, uw online gedrag, uw voorkeuren, enz., deze informatie zal dan door SIMONE PERELE worden behandeld als persoonsgegevens in de zin van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, bestanden en vrijheden en de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 (hierna samen de "Verordeningen" genoemd).

3.3. Cookies en webbakens

Als onderdeel van de verbetering van onze diensten worden cookies ingesteld wanneer u op de Site surft.

In het algemeen is een "cookie" een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van de terminal (bv. computer, tablet, smartphone, enz.) van een mediagebruiker (internet, toepassingen, enz.), wanneer deze inhoud of reclame online bekijkt, en dat informatie met betrekking tot uw browsen vanaf dat apparaat vastlegt.

Voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van cookies, gelieve het artikel "Specifieke bepalingen van toepassing op cookies" hieronder te lezen.

Sommige webpagina's van de Site kunnen webbakens bevatten om het aantal bezoekers van de Site te tellen en/of om ons een aantal indicatoren te verschaffen. Deze webbakens kunnen door sommige onderaannemers van het Bedrijf worden gebruikt, in het bijzonder om de doeltreffendheid van de Site te meten en te verbeteren. In ieder geval wordt de informatie die via deze tags wordt verkregen, uitsluitend gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van bepaalde pagina's van de Site om u beter van dienst te kunnen zijn.

4. Waarom wij uw gegevens gebruiken (doeleinden)

De gegevensverwerking die wij uitvoeren, heeft als rechtsgrondslag de rechtsgrond:

 • de uitvoering van een contract tussen Simone Pérèle en u in het kader van een klantenrelatie en het beheer en de uitvoering van een online bestelling op de Site of een aankoop in winkels, met inbegrip van het beheer en de opvolging van onbetaalde facturen en geschillen of wanneer u deelneemt aan wedstrijden.
 • of uw toestemming voor het versturen van onze nieuwsbrieven in het kader van het loyaliteitsprogramma of buiten dit programma (commerciële nieuwsbrieven).
 • of op basis van onze legitieme belangen voor de veiligheid van de Site en in het bijzonder de veiligheid van online betalingen en de strijd tegen fraude.

4.1. Beheer en uitvoering van uw bestellingen

De informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestellingen en voor onze commerciële relaties, in het bijzonder om uw betaling uit te voeren, u te leveren, uw factuur op te stellen, uw garantie te waarborgen en de dienst na verkoop te verzekeren.

Deze informatie en gegevens worden ook opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, in het bijzonder onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

4.2. Uw registraties beheren

Uw gegevens zijn ook nodig om uw registraties op de Site en uw persoonlijke ruimte te beheren. (bijvoorbeeld uw registratie voor een online account, nieuwsbrieven, uw lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma).

4.3. U kennen en in contact met u blijven

Wij gebruiken uw gegevens voor communicatiedoeleinden, in het bijzonder om te reageren op uw verzoeken, in het bijzonder via het online-gedeelte "neem contact met ons op", stuur u ons nieuws en houd u op de hoogte van onze aanbiedingen en de voordelen die u kunt genieten.

We kunnen uw informatie ook gebruiken om u beter te leren kennen, bijvoorbeeld door uw bestelgeschiedenis en/of online browsergeschiedenis op de Site te analyseren om u gerichte reclame te sturen.

Daartoe kunnen we dat wel:

 • Of voer individuele procedures voor het aanvragen van producten uit (bijvoorbeeld door u te vragen om producten die u waarschijnlijk zullen interesseren omdat u ze hebt geraadpleegd en ze in uw winkelwagen hebt geplaatst zonder de aankoop te valideren);
 • Ofwel stelt u gebruikersprofielen op basis van uw browse- en aankoopgedrag op en stuurt u advertenties die u waarschijnlijk zullen interesseren omdat het gaat om producten die interessant zijn voor andere klanten of prospects met hetzelfde profiel als het uwe in termen van browse- en onlinegedrag.

Dit gebruik van uw gegevens vindt alleen plaats met uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

4.4. Verbeteren / aanpassen van onze producten en diensten

Wij gebruiken uw gegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren.

Hiervoor kunnen wij u benaderen door middel van enquêtes en tevredenheidsvragenlijsten per e-mail, telefoon of telefoon.

4.5. Wedstrijden organiseren

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het organiseren van prijsvragen waarin u zich heeft geregistreerd.

4.6. Statistieken uitvoeren

Tot slot gebruiken we uw informatie en gegevens voor statistische analyse.

4.7. Fraudebestrijding

Sommige automatische of manuele verwerkingen zijn gericht op het controleren van uw online betalingen en het bestrijden van betalingsfraude en identiteitsdiefstal (zie" b) Cookies voor het beveiligen van batalingen


5. De ontvangers van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor SIMONE PERELE.

Kan, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens:

 • personen belast met marketing, verkoop, klantenrelaties en prospectie, administratieve diensten, logistieke en IT-diensten en hun lijnmanagers;
 • de voor de controle verantwoordelijke diensten (auditor, diensten die verantwoordelijk zijn voor de interne controleprocedures, enz;)
 • onze onderaannemers, in het bijzonder die welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bestellingen en, in het algemeen, onze leveranciers van datahosting, de lijst van alle ontvangers is hier beschikbaar
 • de bevoegde autoriteiten die hierom overeenkomstig de toepasselijke wetgeving een verzoek zouden indienen.

6. Houdbaarheid

SIMONE PÉRÈLE hecht bijzonder veel belang aan het respecteren van uw privacy en het naleven van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hiervoor verwerken wij uw gegevens alleen voor de strikt noodzakelijke duur.

 • In het kader van het beheer en de uitvoering van uw bestellingen worden uw gegevens gedurende de volledige duur van onze commerciële relatie bewaard, in het bijzonder tot het einde van uw wettelijke garantie. Daarnaast worden uw gegevens gearchiveerd en bewaard tot de geldende verjaringstermijnen verstrijken.
 • In het kader van het beheer van uw registratie voor onze online diensten bewaren wij uw gegevens voor de duur van uw registratie. Een uitschrijvingsverzoek van u zal dus leiden tot het verwijderen van de gegevens die verband houden met uw registratie.

Wij delen u echter mee dat een account dat gedurende twee jaar ononderbroken inactief is geweest, als inactief wordt beschouwd. Aan het einde van deze periode worden de gegevens met betrekking tot uw inactieve account verwijderd. Wij zullen u op enigerlei wijze op de hoogte stellen alvorens over te gaan tot een dergelijke verwijdering om u in staat te stellen uw tegengestelde intentie te uiten.

 • Als onderdeel van het gebruik van uw gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven en nieuwsbrieven, bewaren wij uw gegevens tot u zich afmeldt. Wij herinneren u eraan dat u zich op elk moment kunt afmelden voor onze communicatie via de afmeldingslink in al onze elektronische communicatie.

 • Als onderdeel van uw lidmaatschap van een loyaliteitsprogramma bewaren wij uw gegevens gedurende de gehele periode van uw lidmaatschap van het programma.
 • Als onderdeel van een registratie voor een wedstrijd worden uw gegevens niet langer opgeslagen na de speelperiode, tenzij u de winnaar bent. In dit geval kunnen wij uw gegevens bewaren tot de levering van uw partij.
 • In het kader van onze gerichte reclameactiviteiten worden uw gegevens opgeslagen voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact tussen u en ons, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om deze gegevens te bewaren en te blijven verwerken na deze periode van 3 jaar of, in tegendeel, of u ons hebt meegedeeld dat u geen verdere reclame van ons wenst te ontvangen..

Als onderdeel van onze statistieken bewaren wij uw gegevens gedurende de strikte periode waarin de gegevens moeten worden samengevoegd. Eenmaal samengevoegd, worden uw gegevens geanonimiseerd.

Na afloop van deze bewaartermijnen mogen wij de gegevens alleen voor bewijsdoeleinden en onder strikte naleving van de wettelijke voorschriften archiveren.

7. Specifieke bepalingen voor cookies

7.1. Cookies gepubliceerd door SIMONE PERELE

7.1.1. Cookies strikt noodzakelijk

a) Technische cookies

Sommige van onze cookies zijn uitsluitend bedoeld om de technische werking van onze Site of online diensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken en zijn strikt noodzakelijk voor de levering ervan.

Deze cookies geven u dus toegang tot de Site, zorgen voor de veiligheid ervan en onthouden uw surfgedrag op de Site (selecteer een product, raadpleeg de vorige pagina, onderhoud uw winkelwagentje, enz.)

Dit zijn voornamelijk sessiecookies - die tijdelijk zijn en verwijderd worden wanneer u uw browser sluit - die verificatie en verbinding met de Site mogelijk maken, evenals de opslag van navigatie-elementen tijdens een sessie.

We gebruiken ook "winkelwagen"-cookies om bij te houden welke artikelen u in uw winkelwagentje heeft geplaatst tijdens dezelfde sessie.

Als u de handmatige keuze maakt om deze cookies te verwijderen of de installatie van deze cookies te blokkeren, informeren wij u dat sommige functies van onze Site mogelijk niet werken zoals bedoeld en dat uw toegang tot en gebruik van de Site beperkt of onmogelijk kan zijn.

U bent er dus van op de hoogte dat het verwijderen en blokkeren van deze cookies het online bestelproces ernstig kan beïnvloeden of zelfs corrumperen.

b) Cookies om betalingen te beveiligen

Cookies om online betalingen te beveiligen tegen betalingsfraude.

Als zodanig kan SIMONE PERELE of haar dienstverleners die in haar naam handelen, met inachtneming van uw rechten, cookies en andere tracers plaatsen om informatie te verzamelen met betrekking tot de terminal die het mogelijk heeft gemaakt om onlinetransacties uit te voeren (in het bijzonder het gebruikte besturingssysteem, het type terminal, het al dan niet gebruik van een volmacht...).

Deze cookies zijn bedoeld om internetfraude te bestrijden (preventie van fraude met betaalmiddelen, identiteitsdiefstal, etc.).

Deze "vingerafdruk"-type tracers die gekoppeld zijn aan uw online bestelgegevens zijn vereist door ons systeem om uw bestelling, uw betaalmethode en uw leveringsmethode te valideren. Deze informatie kan worden doorgegeven aan derden die door de wet gemachtigd zijn of aan de door SIMONE PERELE aangewezen dienstverleners voor fraudepreventie en -opsporing, met als enig doel uw identiteit, de geldigheid van de bestelling, de gebruikte betalingswijze en de geplande levering te controleren. De lijst van aanbieders die deze informatie ontvangen is hier beschikbaar;

In ieder geval kan u, naast deze informatie, gevraagd worden om een identiteitsbewijs te overleggen om uw bestelling te valideren en zo elk risico op fraude te voorkomen.

Als u vragen heeft over deze bedieningselementen, neem dan contact op met de klantenservice (zie het gedeelte Contacteer ons).

7.1.2. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn

a. Cookies voor publieksmeting

De cookies die we gebruiken, registreren informatie over uw voorkeuren en stellen ons in staat deze op uw interesses af te stemmen.

U heeft de mogelijkheid om via uw browserregels in te stellen dat u alle cookies accepteert, dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie naar u wordt verzonden of dat u niet wilt dat er cookies worden ontvangen.

De informatie die door cookies wordt verstrekt, kan ons helpen om uw surfgedrag op de Site beter te analyseren.

Wij gebruiken deze cookies om:

 • Verbeteren van onze producten en diensten;
 • Om u gerichte reclame aan te bieden;
 • Meet ons publiek op de Site.

Deze cookies worden alleen met uw toestemming op uw apparatuur geplaatst.

De geldigheidsduur van uw toestemming voor het gebruik van deze cookies zal niet langer zijn dan dertien (13) maanden.

Om onze Site, de inhoud en diensten aan te passen aan uw verwachtingen, maken wij gebruik van de dienst voor publieksmeting "Google Analytics". De cookies die in het kader van deze dienst worden gebruikt, stellen ons in staat om het online gedrag van onze internetgebruikers te analyseren en in het bijzonder het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina's, de activiteit op de site en het retourverkeer.

Kortom, deze elementen stellen ons in staat om dat te doen:

 • statistieken en bezoekvolumes op te stellen en de verschillende elementen van onze site (bezochte sectie en inhoud, route) te gebruiken, zodat we de belangstelling en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
 • de presentatie van onze Site of onze advertentieruimte aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) wanneer u onze Site bezoekt, afhankelijk van de weergave- of leeshardware en -software die uw apparaat bevat;
 • navigatieproblemen op te sporen en zo de ergonomie van onze diensten te verbeteren.
 • de effectiviteit van onze e-mailingcampagnes te meten, zodat we relevante commerciële acties kunnen ondernemen op basis van de verzamelde informatie (bijvoorbeeld het versturen van een nieuw bericht of een gepersonaliseerde aanbieding).

Wij informeren u dat de door de cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres in korte en onleesbare vorm, waardoor de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd) door Google worden verzonden en opgeslagen op servers die zich mogelijk in de Verenigde Staten bevinden.

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal het IP-adres van internetgebruikers niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies uit te schakelen voor statistische analyse van uw browsergegevens. Om dit te doen, bezoek de pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=engels


b. Reclame cookies

Reclamecookies stellen SIMONE PÉRÈLE in staat uw voorkeuren te analyseren, met name door de geraadpleegde producten uit het hoofd te leren en relevante en gerichte reclame op uw voorkeuren op onze Site of op een of meer externe sites te tonen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten: reclame die verwijst naar onze Site op producten die u hebt bekeken zonder een aankoopproces of producten die vergelijkbaar zijn met de bestelde producten of producten die in het algemeen zijn gekocht door andere internetgebruikers die producten hebben gekocht die identiek zijn aan de uwe, of die u hebt bekeken zonder dat u een aankoopproces of een aankoopprocedure hebt afgerond of ondernomen.

De analyse van de gegevens die we verzamelen door middel van advertentiecookies stelt ons in staat om onze advertentie-inhoud te bepalen op basis van uw voorkeuren en navigatie.

In deze context zijn we ertoe gebracht:

 • de advertenties die wij tonen te tellen en de prestaties van deze advertenties te analyseren (met name via het aantal klikken op deze advertenties en de verschillende acties die op deze advertenties worden ondernomen);
 • de advertentie-inhoud aan te passen aan uw navigatie en de locatiegegevens (lengte- en breedtegraad) die door uw terminal worden doorgegeven (met uw voorafgaande toestemming);
 • voor zover u ons Gegevens, met inbegrip van uw elektronische contactgegevens, hebt verstrekt wanneer u zich registreert, bestelt of toegang krijgt tot een van onze diensten, om deze gegevens te koppelen aan informatie over het surfen om u bijvoorbeeld elektronische prospectie toe te sturen of om op uw terminal, binnen de advertentieruimte die wij uitgeven, gepersonaliseerde advertenties te tonen die specifiek voor u bestemd zijn en die van persoonlijk belang kunnen zijn;
 • om gebruikersprofielen op te stellen (volgens kliks, bezochte pagina's, producten die aan het winkelwagentje zijn toegevoegd, ...) en u elektronische prospectie te sturen op basis van uw gebruikersprofiel.

c. Koekjes delen

Het delen van cookies stelt ons in staat om knoppen voor het delen van sociale netwerken in te voegen, te gebruiken en uw gedrag te evalueren en te bestuderen. Met deze knoppen kunt u dat doen:

 • of om de inhoud van onze Site te delen via sociale netwerken;
 • of om ons te volgen op onze sociale netwerken.

Het gebruik van de knoppen voor het delen van informatie op onze Site houdt in dat er cookies op uw apparatuur worden geplaatst.

Momenteel hebben we links naar Facebook, YouTube, Instagram en andere soortgelijke sociale netwerken.

Het is mogelijk dat wij de klikken die u op deze knoppen voor het delen van informatie en, indien van toepassing, bepaalde openbare informatie van uw accounts op deze bedrijfsnetwerken (onder voorbehoud van uw toestemming) kennen en registreren.

7.1.3. Cookies van derden

Cookies worden beschouwd als derden of eigenaars, afhankelijk van het feit of ze gekoppeld zijn aan het domein van de Site, d.w.z. of ze gepubliceerd worden door de site-editor (die deze cookies beheert) of door een derde partij (zonder enige controle door de site-editor).

Wij informeren u dat wanneer u de Site bezoekt, één of meer cookies van derden in uw apparatuur kunnen worden geplaatst.

Het doel van deze cookies van derden is om uw interesses te identificeren door middel van de producten die op de Site worden geraadpleegd of gekocht en om surfgegevens te verzamelen om het reclameaanbod dat op en buiten de Site aan u wordt gericht voor andere producten of diensten dan die welke wij aanbieden, te personaliseren.

Als zodanig informeren wij u dat cookies van de volgende bedrijven worden opgeslagen wanneer u de Site bezoekt:

 • Youtube (vanwege het gebruik van de youtube videospeler op onze Site);
 • Facebook (vanwege de social sharing knoppen op de Site);
 • Google (vanwege ons gebruik van de Google Analytics dienst);
 • Doubleclick (door onze samenwerking met het reclamebureau Doubleclick, dat gespecialiseerd is in behavioural targeting op het internet).

Wij informeren u dat wij geen toegang hebben tot en geen controle kunnen uitoefenen over deze cookies van derden.

Om meer te weten te komen over deze cookies, nodigen wij u uit om het privacy- en cookiebeleid en de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze websites van derden die hier beschikbaar zijn, te raadplegen:

Facebook:  https://www.facebook.com/policies/cookies/

Youtube/ Google :

Telkens wanneer wij samenwerken met een reclamebureau, zorgen wij ervoor dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens en het plaatsen van cookies in overeenstemming is met de geldende regelgeving door met name garanties van onze partners te vragen en te controleren.

7.1.4. Uw keuzes met betrekking tot cookies

U kunt er te allen tijde voor kiezen om alle of een deel van de cookies die u eerder hebt geaccepteerd, uit te schakelen.

U hebt verschillende manieren om uw cookie-keuzes te beheren:

1. Tools voor het beheer van cookies

SIMONE PERELE's cookie management tool stelt u in staat om het gebruik van de meeste van de cookies die de site gebruikt bij uw bezoek aan de site te begrijpen en te controleren en om uw voorkeuren in dit opzicht aan te passen (weigering of aanvaarding).       

Wat de advertentiecookies betreft, kunt u ook verbinding maken met de Youronlinechoices-site, die wordt aangeboden door professionals op het gebied van digitale reclame, gegroepeerd binnen de European Digital Advertising Alliance (EDAA) en in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.

Klik hier om toegang
te krijgen tot het platform

De weigering van deze reclamecookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site. Het weigeren ervan zal echter niet leiden tot de beëindiging van reclame op onze site of op het internet.
Dit zal alleen een advertentie tonen die geen rekening houdt met uw interesses.  

2. Cookies die niet worden beheerd door de SIMONE PÉRÈLE tool

Doel  Redacteur  Link voor eenmalig gebruik
Publieksmeting Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl
Beveiliging van de betaling  Adyen https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/cookie-policy


3. 
De keuzemogelijkheden die uw navigatiesoftware u biedt

U kunt ook het plaatsen van cookies voorkomen of de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen; in dat geval kunt u als volgt te werk gaan:

 • Op Internet Explorer:
 1. Ga naar Extra > Internet-opties.
 2. Klik op de privacy tab.
 3. Klik op de geavanceerde knop, vink het vakje "Negeer automatisch cookiebeheer" aan.

 • Op Firefox:
 1. Klik bovenin het Firefox-venster op de knop Firefox (menu Extra op Windows XP) en selecteer vervolgens Opties.
 2. Selecteer het paneel Privacy.
 3. Bewaarregels instellen: om de aangepaste instellingen voor de geschiedenis te gebruiken.
 4. Schakel het vinkje bij Accepteer cookies uit.

 • Op Google Chrome :
 1. Klik op het Chrome menu icoontje.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte "Privacy" op "Inhoudinstellingen".
 5. Selecteer "Verbied alle sites om gegevens op te slaan".

8. Contactpunt

Voor elke vraag met betrekking tot dit Privacybeleid of meer in het algemeen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft SIMONE PERELE een functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna de "DPO") aangesteld, wiens taak het is om uw bevoorrechte contactpersoon te zijn.

De contactgegevens van de DPO zijn te bereiken op het volgende adres:

Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

62,rue d’Alsace – 92582 Clichy la Garenne cedex

dpo@simone-perele.fr.

9. Uw rechten

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming (wet nr. 78-17) en verordening nr. 2016/, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens en - in geval van een gegronde reden - op verzet tegen de verwerking ervan.

U heeft ook recht op de beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Reglement.

Wij herinneren u eraan dat, in overeenstemming met het Reglement, uw recht op overdraagbaarheid alleen van toepassing is op gegevens die u ons rechtstreeks heeft verstrekt op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met SIMONE PERELE gesloten contract. Bovendien geldt dit alleen als uw gegevens automatisch worden verwerkt (papieren bestanden zijn dus niet van toepassing).

Tot slot heeft u ook het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van uw gegevens na uw overlijden en om een klacht in te dienen bij de CNIL (zie www.cnil.fr voor meer informatie over uw rechten).

Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de SIMONE PERELE DPO.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u, conform het Reglement, uw identiteit bewijzen.

Indien u na contact met ons van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.

10. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan gegevensbeveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

Daartoe informeren wij u dat:

 • Alle medewerkers van SIMONE PERELE zijn zich bewust van de bescherming en veiligheid van uw persoonlijke gegevens;
 • Onze site is beveiligd, met name door het gebruik van een TLS-protocol;
 • Wij maken regelmatig back-ups van gegevens om elk risico van verlies of beschadiging te voorkomen;
 • Alle interventies op onze IT-omgeving zijn veilig;
 • We hebben beschermingsmaatregelen geïnstalleerd voor onze gebouwen en servers;
 • Wij hebben een beleid van autorisatie van de toegang tot gegevens ingevoerd, zodat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens;

11. De overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers in een land buiten de EU.

Bezorgd over de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens, informeren wij u dat al onze dienstverleners onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht en dat alle overdrachten aan hen plaatsvinden:

 • Ofwel een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als een land dat een adequaat beschermingsniveau waarborgt;
 • Ofwel een Amerikaans bedrijf dat zich houdt aan de principes van het privacyschild;
 • Of naar een land dat geen adequate bescherming biedt, maar waarvan de overdracht is geregeld in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de CNIL eerder heeft erkend als een land dat een adequaat niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten van personen garandeert.

Telkens wanneer een overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt, verbinden wij ons ertoe u te informeren:

 • De kwaliteit van de ontvanger van uw gegevens;
 • Het land waar de ontvanger zich bevindt;
 • Redenen waarom uw gegevens worden overgedragen (bijvoorbeeld als u op externe servers host);
 • Wettelijke garanties die deze overdracht regelen

Tot op heden is MAGENTO onze leverancier van softwareoplossingen voor het ontwerp van onze website, die wordt gehost door Amazon Web.

Deze twee dienstverleners, die gekwalificeerd zijn als onderaannemers in de zin van de regelgeving, zijn gevestigd in de Europese Unie.

De gegevens waartoe zij toegang hebben, namelijk alle gegevens die op de Site worden verzameld en/of gehost, kunnen echter buiten de Europese Unie worden overgedragen, in het bijzonder naar servers in de Verenigde Staten.

Het doel van de gegevensoverdracht is het correctief of evolutief onderhoud van de Site en/of de hosting ervan.

De volgende garanties zijn genomen om een voldoende niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen: naleving van het Privacy Shield.

12. Wijzigingen in het privacy beleid

Dit privacy beleid kan te allen tijde en naar eigen goeddunken van SIMONE PERELE worden gewijzigd.

Als we dit privacy beleid wijzigen, zullen we de herziene versie hier publiceren, met een bijgewerkte herzieningsdatum.

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2019.

Bezorgd over de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens, informeren wij u dat al onze dienstverleners onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht en dat alle overdrachten aan hen plaatsvinden:

 • Ofwel een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als een land dat een adequaat beschermingsniveau waarborgt;
 • Ofwel een Amerikaans bedrijf dat zich houdt aan de principes van het privacyschild;
 • Of naar een land dat geen adequate bescherming biedt, maar waarvan de overdracht is geregeld in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die de CNIL eerder heeft erkend als een land dat een adequaat niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten van personen garandeert.

Telkens wanneer een overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt, verbinden wij ons ertoe u te informeren:

 • De kwaliteit van de ontvanger van uw gegevens;
 • Het land waar de ontvanger zich bevindt;
 • Redenen waarom uw gegevens worden overgedragen (bijvoorbeeld als u op externe servers host);
 • Wettelijke garanties die deze overdracht regelen.

Update : 12/04/2019

schrijf u in voor de Nieuwbrief
Ontvang onze lingerie en exclusief advies om uw dagelijks leven te verfraaien.
Vul de volgende gegevens in: * Verplichte velden

In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich op elk moment en op elk tijdstip kunt uitschrijven. In overeenstemming met de Franse Wetgeving heeft u het recht om bezwaar te maken, het recht op rectificatie en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@simone-perele.com

Word een privilege lid !
€1SPENT_1POINT
1. Spaar punten bij iedere aankoop
PICTO-GIFT
2. Profiteer van uw voordelen
PICTO-EMAIL
3. Ontvang al onze aanbiedingen
This browser is not supported by our website. For more security, speed and better experience, please use Chrome or Firefox.
Back to top