• DISCLAIMER

  Verantwoordelijke uitgever van de website

  Deze website wordt uitgegeven door de nv SIMONE PERELE, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 1.000.000 die is ingeschreven in het handelsregister van Nanterre met nummer B622 041 713 en Siret-nummer 622 041 713 00117, met hoofdzetel in 8, rue Fournier in Clichy la Garenne (92582), Frankrijk, met telefoonnummer +33 1 41 43 26 26.
  De hoofdredactrice is: Stéphanie Bujard, Directrice van de afdeling merk en product.

  Host van de website
  De website van nv SIMONE PERELE wordt gehost door MAGENTO, met hoofdzetel in 28 Fitzwilliam Place, Dublin 2, DUBLIN, Ierland.
  De gebruiker die op deze website surft, verklaart dat hij/zij akkoord gaat met de disclaimer en de algemene gebruiksvoorwaarden.

  1. Persoonlijke gegevens

  Alle persoonlijke gegevens die de gebruiker van de website verstrekt aan nv SIMONE PERELE voor gebruik van bepaalde diensten op de website (bij het aanmaken van een persoonlijke account, een verlanglijstje (Mijn favorieten), toegang tot nieuwsbrieven, ...) zijn onderworpen aan de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 "Informatica en vrijheden" van 6 januari 1978.

  Conform deze wet maakt de hantering van nominatieve gegevens op de website www.simone-perele.com, ongeacht de domeinnamen en extensies die gekoppeld zijn aan deze website, voorwerp uit van een verklaring aan de CNIL (verklaring nr. 1432569).

  De bestemmelingen van deze gegevens zijn nv SIMONE PERELE, haar filialen en bepaalde verdelers. Enkele van deze bestemmelingen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. De overdracht van deze gegevens werd toegestaan door de CNIL en werd gekaderd door standaard contractuele clausules die werden opgesteld door de Europese Commissie.

  2. Recht op toegang, rechtzetting en verwijdering

  Conform de wet "Informatica en vrijheden", geniet de gebruiker van het recht op toegang, wijziging en verwijdering van zijn of haar persoonlijke gegevens en dit door het richten van een e-mail aan contact@simone-perele.fr of een brief aan SIMONE PERELE S.A.S., 8, rue Fournier, 92582 Clichy la Garenne, FRANKRIJK.
  De wijziging gebeurt binnen de tien dagen na ontvangst van de vraag van de gebruiker.

  3. Inhoud van de website

  De teksten, foto's en andere informatie op de website www.simone-perele.com, ongeacht de domeinnamen en extensies die eraan gekoppeld zijn, zijn onderworpen aan de bepalingen van de geldende code over intellectuele eigendom (auteursrecht, copyright op tekeningen en modellen, handelsmerk, database, ...) en zijn exclusief eigendom van nv SIMONE PERELE of haar filialen.  
  Elk gebruik of reproductie, op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, van een deel van de website of de hele website is onderhevig aan een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van nv SIMONE PERELE, anders riskeert men rechtsvervolging.
  De raadpleging van de inhoud op de website wordt enkel toegestaan voor privé, persoonlijk, en niet-commercieel gebruik.

  4. Koppelingen

  Hyperlinks die rechtstreeks of onrechtstreeks van of naar de website verwijzen, zijn verboden, tenzij na schriftelijke en voorafgaande toestemming van nv SIMONE PERELE, die te allen tijde kan worden herroepen.

  5. Verkooppunten van de artikelen

  Deze website is geen webshop, en is uitsluitend voorbehouden om de artikelen van het merk Simone Pérèle voor te stellen en toegang te geven aan de diensten op de website.
  Voor informatie over de beschikbaarheid van de artikelen die op de website worden voorgesteld op Frans grondgebied, moet de gebruiker zich rechtstreeks wenden tot:
  SAS Cantilène Gestion, 8 rue Fournier, 92583 Clichy la Garenne, Frankrijk 
  of naar één van de verkooppunten gaan die onder "Store Locator" vermeld staan op de website.

  6. Cookies

  De gebruiker is op de hoogte dat tijdens het bezoek aan de website, een cookie, onder voorbehoud van zijn toestemming, kan worden geïnstalleerd op de browsersoftware. Een cookie is een tracker die op de terminal van de gebruiker wordt geplaatst om informatie te registreren over de navigatie van deze gebruiker op de website.
  De cookie is bedoeld om informatie te registreren over de navigatie van de websitegebruiker (artikelen en pagina's die de gebruiker heeft bezocht) en om een volgend bezoek te vereenvoudigen.
  Een cookie is ook bedoeld om de informatie te bewaren die in formulieren werd ingevuld, om de toegang tot speciale en persoonlijke pagina's te beheren en te beveiligen (zoals Mijn account en het Verlanglijstje), om inhoud te laten zien die is afgestemd op de interesses van de gebruiker en om de aanbiedingen van nv CANTILENE GESTION te personaliseren voor de gebruiker.

  Cookies hebben een beperkte levensduur van dertien maanden na hun eerste opname in de eindapparatuur van de gebruiker na diens toestemming.
  De gebruiker kan cookies weigeren door de instellingen van zijn browser aan te passen. In dit geval is het gebruik van bepaalde functies van de website beperkt.

  Om de instellingen van de browser aan te passen, kan de gebruiker onderstaande instructies raadplegen:
  Internet Explorer   
  Klik op de knop Extra, en daarna Internetopties.
  Klik daarna op Privacy en op Geavanceerd.
  Selecteer in het venster Cookies uw voorkeuren.
   
  Google Chrome
  Klik op Menu, dan op Instellingen.
  Klik daarna op Geavanceerde instellingen weergeven.
  Klik in de rubriek Privacy op de knop Inhoudelijke instellingen.
  Selecteer in de rubriek Cookies uw voorkeuren.
   
  Mozilla Firefox
  Klik op Menu en daarna op Opties/Voorkeuren.
  Selecteer Privacy.
  In de rubriek Geschiedenis selecteert u voor Geschiedenis onthouden Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
  Vink het vakje Cookies van websites accepteren aan of af, en kies dan uw voorkeuren.
   
  Safari
  Ga in het menu van Safari naar Voorkeuren.
  Klik op Beveiliging.
  Selecteer in de rubriek Blokkeer alle cookies uw voorkeuren.

  7. Beperkte aansprakelijkheid

  De nv Simone Pérèle behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website te allen tijde en zonder voorafgaande inlichting te wijzigen, corrigeren of updaten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke gevolgen van deze wijzigingen.

  nv Simone Pérèle is niet aansprakelijk voor mogelijke materiële of typografische fouten op de website. De nv Simone Pérèle is eveneens niet verantwoordelijk voor het niet-functioneren van het internet (defect aan de telecommunicatiesystemen, computervirus, externe kwaadwillige handelingen, ...) die de toegang tot de website of navigatie ervan verhinderen.
  De gebruiker moet alle gepaste maatregelen treffen om zijn eigen gegevens en software te beschermen tegen virusaanvallen op het internet. De uitgever is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die zich heeft voorgedaan tijdens het bezoek aan de website.

  De gegevens die de gebruiker op zijn eigen verantwoordelijkheid verstrekt, moeten correct en legitiem zijn en geen boodschappen bevatten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde en mogen de belangen van derden niet schaden.

  8. Geldend recht

  Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse rechtspraak.

   

  schrijf u in voor de Nieuwbrief
  Ontvang onze lingerie en exclusief advies om uw dagelijks leven te verfraaien.
  Vul de volgende gegevens in: * Verplichte velden

  In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u zich op elk moment en op elk tijdstip kunt uitschrijven. In overeenstemming met de Franse Wetgeving heeft u het recht om bezwaar te maken, het recht op rectificatie en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@simone-perele.com

  left_corner.png
  Word een privilege lid !
  points.png
  1. Spaar punten bij iedere aankoop
  avantages_fidelite.png
  2. Profiteer van uw voordelen
  offres.png
  3. Ontvang al onze aanbiedingen
  right_corner.png
  Back to top