• ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  Inleiding

  Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om de verkoopsvoorwaarden te definiëren die exclusief van toepassing zijn tussen Simone Pérèle SA Benelux, Parc Scientifique Erasmus 451, route de Lennik, 1070 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE 0477.827.938 (hierna "Simone Pérèle Benelux" of de "Verkoper" genoemd) en elke fysieke persoon die geen handelaar is (hierna de Klant genoemd), die een aankoop wenst te doen of doet via de website https://www.simone-pérèle.com/fr-be/ (Belgische versie) en https://www.simone-pérèle.com/nl-be/ (hierna de Website genoemd).

  Er wordt overeengekomen dat de Klant en de Verkoper gezamenlijk de "Partijen" worden genoemd, en individueel de "Partij".

  De artikelen die op de Website te koop worden aangeboden zijn lingerie, nightwear, badmode en accessoires van het merk Simone Pérèle, hierna genoemd de Artikelen.

  Artikel 1 - Toepassing en afdwingbaarheid van de Algemene verkoopsvoorwaarden

  Elke bestelling geplaatst op de Website impliceert de voorafgaande raadpleging en aanvaarding van onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden voordat de bestelling wordt gevalideerd

  Elke bestelling op de Website wordt eerst gevalideerd door het aanvaarden van de Algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling door middel van een vakje dat moet worden afgevinkt "ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard ze". De geldende Algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst en ze kunnen altijd worden geraadpleegd op de Website.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd en zonder voorafgaande verwittiging de Algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden ter kennis gebracht van de Klant door een update van de Website.

  De Klant verklaart dat hij volledig handelingsbevoegd is om een verbintenis aan te gaan uit hoofde van onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden.

  Artikel 2 - Toepassingsgebied van de Algemene verkoopsvoorwaarden

  Onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om de rechten en plichten van de Partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van Artikelen op de Website. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.

  Onderhavige voorwaarden gelden enkel voor aankopen gedaan op de Website met levering in België en Luxemburg.

  Artikel 3 - Informatie over de aanbiedingen en Artikelen

  De Verkoper biedt op de Website Artikelen te koop aan met de nodige omschrijvingen waardoor de Klant, vóór zijn definitieve bevestiging van de bestelling, de belangrijkste kenmerken kent van het Artikel dat hij wenst te kopen, en dit volgens Artikel VI.45 van het Wetboek van economisch recht.

  De Artikelen worden zo exact mogelijk weergegeven. In geval van kleine verschillen op het vlak van de omschrijving of weergave van de artikelen (foto's, tekst, illustraties, kleur van de artikelen, ...) kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

  De geldigheid van de aanbiedingen wordt beperkt tot het grondgebied België en Luxemburg, gedurende de periode dat de Artikelen online staan en zolang ze voorradig zijn.

  Fouten of wijzigingen kunnen zich uitzonderlijk voordoen wat betreft de beschikbaarheid van een Artikel, met name in het geval van een gelijktijdige bestelling van eenzelfde Artikel door verschillende Klanten.

  In het geval dat één of meerdere Artikelen niet beschikbaar blijken na de validering van een bestelling, wordt de Klant per e-mail of telefonisch ingelicht, binnen de 48 uur (met uitzondering van promotie- of soldenperiodes tijdens dewelke dit met enkele dagen zou kunnen worden verlengd) te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling door de Verkoper.

  De Klant zal dan de keuze krijgen om (i) de rest van de bestelling met de artikelen die wel beschikbaar zijn te bevestigen of om (ii) de volledige bestelling te annuleren. 

  In het geval dat deze bestelling uit slechts één artikel bestaat, zal de Verkoper de Klant inlichten dat het niet beschikbaar is en wordt de bestelling geannuleerd.

  Artikel 4 - Prijzen

  4.1 Informatie over de prijzen

  De prijzen van de Artikelen worden aangegeven in euro, btw inbegrepen op basis van de tarieven geldend op de dag van de bestelling. Er wordt geen rekening gehouden met de leveringskosten die extra worden aangerekend en worden weergegeven op het besteloverzicht en de factuur voordat de bestelling wordt gevalideerd.

  De prijzen houden rekening met de btw die geldt op de dag van de bestelling en elke wijziging aan het btw-tarief wordt automatisch toegepast op de prijzen in de boetiek en online. De volledige prijs moet worden betaald bij het plaatsen van de bestelling. De gestorte bedragen mogen in geen enkel geval worden beschouwd als aanbetaling of voorschot.

  Als één of meerdere taksen of milieubijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel opwaarts als neerwaarts, kan deze wijziging worden doorgevoerd op de verkoopprijs van de artikelen. De kosten voor de telecommunicatie voor het plaatsen van de bestelling, zoals internetkosten, zijn ten laste van de Klant.

  Het kan gebeuren dat er op onze Website kennelijke fouten staan wat betreft de prijs bij de validering van een bestelling. De Verkoper verbindt zich ertoe om elk van de betrokken Klanten zo snel mogelijk in te lichten. In het geval dat het bedrag dat bij de bestelling betaald werd lager ligt dan het verschuldigde bedrag (bodemprijs) moet de Verkoper de bestelling annuleren. In het tegenovergestelde geval ontvangt de Klant een terugbetaling zodra de fout wordt geconstateerd.

  4.2 Leveringskosten

  De leveringskosten zijn gratis vanaf een aankoop van 140 euro (btw inbegrepen) voor een Colissimo levering thuis en in een afhaalpunt, en zijn nooit gratis voor een levering door TNT.

  - Levering in een Simone Pérèle-boetiek binnen 48 tot 72 u.: gratis zonder minimumaankoop.
  - Levering aan huis binnen 48 tot 72 u.: €5,90, gratis vanaf een aankoop van € 140.
  - Levering aan huis binnen 24 u.: €12,00 (voor alle bestellingen van maandag tot en met vrijdag vóór 12.00 u., niet op feestdagen)

  4.3 Aanpassing van de prijzen

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de prijzen aan te passen, maar verbindt zich ertoe om de geldende tarieven aangegeven op het ogenblik van de bestelling toe te passen, onder voorbehoud dat de artikelen beschikbaar zijn op deze datum.

  Artikel 5 - Stappen van de online bestelling

  De stappen van de bestelling zijn de volgende:

  1. Toegang tot de Website www.simone-perele.com

  2. Aanmaak van een Klantenaccount:

  Om een bestelling te kunnen plaatsen op de Website, moet iedere nieuwe Klant verplicht een Klantenaccount aanmaken en de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn om de bestelling te plaatsen en de levering en facturatie van de Artikelen mogelijk te maken. Na de aanmaak van het account ontvangt de Klant een bevestigingse-mail met zijn gegevens. Alle verzamelde gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De Klant verklaart en aanvaardt dat het gebruik van zijn e-mailadres en persoonlijk wachtwoord door de Klant moeten worden geauthenticeerd. Van elke bestelling die gebeurt met deze aanmeldgegevens wordt geacht dat deze is gedaan door de eigenaar van het account. Elke Klant die reeds een Account heeft, moet zich aanmelden met zijn e-mailadres en persoonlijk wachtwoord alvorens hij een bestelling kan plaatsen.

  3. Selectie van de artikelen:

  De Klant kiest het (de) Artikel(en) en zodra hij wenst over te gaan tot aankoop, voegt hij ze toe aan het winkelmandje door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje".

  4. Controle van het winkelmandje:

  Door te klikken op de knop "Winkelmandje bekijken", kan de Klant het aantal artikelen in zijn Winkelmandje bekijken, dit wijzigen, nog meer Artikelen selecteren of zijn Winkelmandje valideren om naar de volgende stap te gaan.

  5. Registratie van de bestelling:

  Nadat de Klant zijn Winkelmandje heeft gevalideerd en naar zijn Klantenaccount is gegaan, gaat hij verder met zijn bestelling door het afleveradres, de leveringswijze met bijhorend tarief, het facturatieadres en de betalingswijze te kiezen.

  Nadat de Klant het overzicht van zijn bestelling heeft nagekeken, en alle gevraagd informatie heeft ingevuld, en alvorens te betalen, leest deze laatste de Algemene verkoopsvoorwaarden en bevestigt hij dat hij die gelezen heeft door het hiertoe bestemde vakje aan te vinken.

  6. Validering van de Bestelling

  Nadat de Klant het besteloverzicht heeft nagekeken, klikt hij op "bestellen en betalen" om zijn bestelling te bevestigen.

  De validering van zijn bestelling door te klikken op "bestellen en betalen" gebeurt door middel van een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening geldt als bewijs van het verkoopcontract tussen de Partijen en leidt tot de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de bestelling van de Klant.

  De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om een bestelling te weigeren van een koper die een voorgaande bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, met wie een geschil wordt afgehandeld of van wie de betaling met bankkaart van de lopende bestelling wordt geweigerd door de bankinstellingen of PayPal.

  7. Bestelbevestiging:

  Nadat de Verkoper de bestelling heeft bevestigd en de betaling door de Klant werd gevalideerd, ontvangt de Klant een e-mail op het adres uit zijn Klantenaccount met een bestelbevestiging en herhaling van de verplichte gegevens ervan (bestelnummer, Artikelen, Prijs met inbegrip van leveringskosten, afleveradres en facturatieadres).

  De Verkoper is niet verantwoordelijk in geval de bestelbevestiging niet ontvangen wordt door een foutieve invoer of door elke andere oorzaak die buiten zijn wil valt. De Verkoper vraagt de Klant ook om te controleren of het e-mailbericht niet bij de ongewenste berichten is terechtgekomen.

  Artikel 6 - Klantendienst

  Voor informatie, vragen of klachten over de bestelling kan de Klant terecht bij de klantendienst:

  Via het contactformulier, 

  per e-mail: serviceclient@simone-perele.fr waarbij hij in beide gevallen het bestelnummer en de besteldatum doorgeeft, evenals het e-mailadres dat werd gebruikt om de bestelling te plaatsen.

  Artikel 7 - Betaling

  De betaling van de bestelling gebeurt online met de volgende betaalmiddelen:

  - Online betaling met bankkaart: volgende bankkaarten worden aanvaard: Bancontact, Visa en Mastercard. Bij de afronding van de bestelling voert de Klant het nummer in van zijn bankkaart, de vervaldatum en de 3 laatste cijfers van het cryptogram op de achterzijde van de kaart en de naam van de kaarthouder.

  - Online betaling via PayPal: de Klant moet over een PayPal-account beschikken. Als hij dit betaalmiddel gebruikt, zijn de Algemene verkoopsvoorwaarden van PayPal daarop van toepassing.

  - Online betaling met Bancontact

  In het geval van een betaling met bankkaart, geeft de Klant de Verkoper het recht om het totale bedrag van zijn bestelling, incl. btw en leveringskosten van zijn creditcard af te houden door het verstrekken van het bankkaartnummer en bovengenoemde gegevens. 

  Conform de bepalingen van artikel VII.50 van het Wetboek van economisch recht is een betalingsopdracht of -verbintenis die wordt gegeven via een betaalkaart onherroepbaar.

  In het geval van frauduleus gebruik van de betaalkaart, zal de Klant, na bezwaar te hebben gemaakt bij zijn bank, de Klantendienst benaderen die hem zal laten weten welke procedure hij moet volgen:

  Per e-mail: serviceclient@simone-perele.fr

  De koper garandeert aan de Verkoper dat hij over de nodige toestemming beschikt om met een bankkaart te betalen.

  De verzending van de bestelling gebeurt pas na controle van de betalingswijze en aanvaarding door de uitgever van de kaart. In het geval van weigering door de bank wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

  De bankkaart wordt pas gedebiteerd op het moment van de verzending van de bestelling.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling van een koper uit te voeren die een voorgaande bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of met wie een geschil wordt afgehandeld.

  Beveiliging van de betaling:

  Simone Pérèle BENELUX gebruikt de beveiligde betaaldiensten van de firma ADYEN die gebruik maakt van de SSL (Secure Socket Layer)-beveiliging.

  De vertrouwelijke gegevens (kaartnummer, vervaldatum) worden na encryptie rechtstreeks overgedragen op de ADYEN-server en worden nooit op de server van Simone Pérèle BENELUX overgedragen.

  Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

  De Artikelen die door de Klant zijn besteld, blijven exclusief eigendom van Simone Pérèle BENELUX totdat de bestelling volledig werd betaald door de Klant.

  Artikel 9 - Levering

  De Artikelen worden geleverd in België of Luxemburg op het afleveradres dat de Klant op zijn bestelbon heeft opgegeven. De Klant moet ervoor zorgen dat dit correct is.

  Elke fout in het afleveradres dat door de Klant werd doorgegeven, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant, die bijgevolg alle gevolgen ervan moet dragen.

  Elk pakket dat naar Simone Pérèle BENELUX wordt teruggezonden door een fout of onvolledig afleveradres wordt opnieuw verzonden op kosten van de Klant.

  De bestelde Artikelen vertrekken vanuit onze magazijnen in Frankrijk.

  Online bestellingen gedaan op vrijdag na 12.00 uur, of op zaterdag of zondag, worden pas behandeld op de daaropvolgende maandag. Online bestellingen gedaan op een feestdag worden behandeld op de daaropvolgende werkdag.

  Er worden geen pakketten afgeleverd in campings, hotels, poste restante-adressen of postbussen.

  Er zijn verschillende leveringswijzen beschikbaar voor onze Klanten, elk met eigen tarieven en levertermijnen:

  - Express-levering door UPS op het afleveradres op het besteloverzicht. Het pakket wordt 's anderendaags geleverd op de dag volgend op de bestelling (voor alle bestellingen geplaatst vóór 12 u., met uitzondering van zaterdag en zondag of feestdagen, waarbij de bestelling wordt verwerkt de eerstvolgende werkdag)

  De Klant wordt de dag voordien verwittigd van de levering van zijn pakket. Als de Klant niet aanwezig is op de dag van de levering zal de vervoermaatschappij de Klant een e-mail/sms sturen met het punt waar het pakket is afgeleverd.

  - Levering in de boetiek: De levering is gratis en wordt gedaan in de Simone Pérèle-boetiek naar keuze uit het keuzemenu dat op de Website wordt weergegeven bij de bestelling. De Klant ontvangt een sms van de Verkoper met de datum waarop het pakket in de boetiek beschikbaar zal zijn. De Klant kan zijn bestelling komen afhalen binnen maximaal 7 dagen nadat het pakket beschikbaar werd in de boetiek.

  Opvolging van de levering

  De Klant kan zich op elk ogenblik aanmelden op zijn Klantenaccount (met zijn e-mail en wachtwoord) om de status van zijn bestelling stap voor stap te volgen.

  Berekening van de levertermijn

  De leveringsdatum houdt rekening met de voorbereidingstijd, overdracht aan de vervoermaatschappij en levering door deze laatste.

  De levertermijnen worden berekend in werkdagen, dus niet het weekend of feestdagen. Elke bestelling die wordt geplaatst op vrijdagnamiddag, zaterdag of zondag wordt door Simone Pérèle Benelux verwerkt op de daaropvolgende maandag.

  In bepaalde periodes kan de hierboven vermelde levertermijn langer zijn dan voorzien (solden, eindejaarsperiode, enz.) doordat er veel pakketten moeten worden afgehandeld.

  Niet-afhalen van de Bestelling

  Wanneer de Klant zijn pakket niet is komen afhalen in het afhaalpunt, het punt opgegeven op het niet-thuisbewijs of in de boetiek binnen de gestelde termijn, wordt het pakket automatisch geretourneerd aan het logistiek centrum van Simone Pérèle BENELUX.

  De Klant moet dan contact opnemen met de Klantendienst om te weten welke procedure hij dient te volgen om de bestelling opnieuw te laten verzenden. Er worden nieuwe verzendingskosten aangerekend aan de Klant.

  Vertraging van de levering

  Het verstrijken van een levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding, interest of inhouding van welke aard, noch op de annulering van de lopende bestelling wanneer deze vertraging hetzij door de Klant is veroorzaakt, hetzij door een derde op onvoorziene en onoverkomelijke wijze, hetzij door een Geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 19.

  Behoudens voorgaande gevallen mag de Klant in de eerste plaats, als de Verkoper de Artikelen niet heeft geleverd binnen een termijn van 30 dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst, de maatschappij gelasten om zijn pakket binnen een nieuwe redelijke termijn te leveren (per aangetekende brief met ontvangstbewijs of duurzame drager zoals een e-mail).

  Als deze nieuwe levertermijn niet wordt nageleefd, mag de Klant afzien van de overeenkomst (eveneens per aangetekende brief met ontvangstbewijs of duurzame drager). Zodra de Verkoper de aangetekende brief heeft ontvangen, wordt de overeenkomst als verbroken beschouwd, tenzij de levering ondertussen heeft plaatsgevonden.

  Artikel 10 - Controle van de staat van de Artikelen bij ontvangst van de bestelling

  De Klant moet de staat van de Artikelen controleren zodra hij deze ontvangt.

  Deze controle wordt beschouwd als uitgevoerd zodra de Klant, of een door hem aangewezen persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

  Als de Klant op het ogenblik dat hij de bestelling ontvangt, vaststelt dat deze niet overeenstemt met de bestelbon of dat de bestelling beschadigd werd tijdens het transport, kan hij ofwel het pakket weigeren of in alle gevallen een handgeschreven voorbehoud noteren op de leveringsbon, vergezeld van zijn handtekening.

  De Klant wordt gevraagd om dan contact op te nemen met de Klantendienst binnen de 15 dagen na ontvangst van het beschadigde pakket of het Artikel dat niet overeenstemt met de bestelling en de retourprocedure uit artikel 14.2 te volgen.

  Artikel 11 - Garantie op de Artikelen

  De Verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak volgens de bepalingen uit artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk wetboek en de conformiteitsgebreken van het Artikel met het contract volgens de bepalingen uit artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk wetboek.

  Artikel 12 - Wettelijk recht op herroeping binnen 14 dagen

  12.1 Uitoefening van het wettelijk recht op herroeping

  Overeenkomstig artikel VI.47 uit het Wetboek voor economisch recht beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen om het wettelijk recht op herroeping uit te oefenen zonder opgave van redenen.

  De termijn van 14 dagen loopt vanaf de ontvangst van de goederen door de Klant of een door hem aangestelde derde bij het plaatsen van de bestelling.

  In het geval het een bestelling betreft waarbij meerdere artikelen afzonderlijk worden geleverd, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste artikel van de bestelling.

  12.2 Herroepingsvoorwaarden

  De Klant moet Simone Pérèle BENELUX inlichten van zijn beslissing om de bestelling te herroepen door hen, vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld in artikel 13.1, het herroepingsformulier dat hieronder kan worden gedownload, volledig ingevuld te sturen op het volgend e-mailadres: serviceclient@simone-perele.fr of door een schriftelijke verklaring te richten aan voorgaand adres met de uitdrukkelijke wens om de bestelling te herroepen.

  De Klant kan zijn herroepingsformulier ook per post sturen naar onderstaand adres:

  Simone Pérèle SAS
  Département e-shop
  8 rue Fournier
  92 110 Clichy la Garenne
  Frankrijk

  In geval het herroepingsformulier per post wordt verzonden, wordt aangeraden om de inhoud van het bovenstaand herroepingsformulier over te nemen en dit aangetekend met ontvangstbewijs te verzenden, omdat de bewijslast bij de Klant ligt.

  Nadat de Klant zijn herroeping heeft gemeld overeenkomstig artikel VI.49 van het Wetboek voor economisch recht, dient deze de betreffende artikelen binnen een termijn van maximaal 14 dagen na deze melding te verzenden, vergezeld van een correct ingevuld herroepingsformulier. De retourvoorwaarden zijn opgenomen in artikel 13.2.

  Overeenkomstig artikel VI.51,§2 van het Wetboek voor economisch recht is de Klant verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Artikelen die het gevolg is van het behandelen van de Artikelen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Artikelen vast te stellen.

  De terugbetaling van Artikelen volgens het wettelijk herroepingsrecht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke termijnen te rekenen vanaf de ontvangstaanvraag.

  Artikel 13 - Beleid voor de retour van Artikelen

  13.1 Contractueel retourrecht

  Onverminderd de bepalingen over het wettelijk herroepingsrecht uit artikel 12 biedt Simone Pérèle BENELUX de Klant een termijn van in het totaal dertig (30) kalenderdagen aan, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de Artikelen, om een deel van of de volledige bestelling te retourneren indien deze niet aan zijn wensen beantwoordt, teneinde een terugbetaling te ontvangen.

  13.2 Retourvoorwaarden

  Alle artikelen moeten door de Klant geretourneerd worden aan het Logistiek centrum van Socoloir (zie adres hieronder), of in een boetiek. Ze moeten in perfecte staat, compleet, met alle labels, nieuw, ongedragen, ongewassen, zonder vlekken en niet beschadigd zijn.

  Elk Artikel dat beschadigd of gewassen is, waarop vlekken zitten of waarvan de labels zelfs lichtjes beschadigd zijn, kan niet worden terugbetaald of omgeruild.

  Wanneer alle Artikelen van een bestelling worden geretourneerd, moet de Klant alle gratis artikelen of meegeleverde geschenken in het pakket retourneren, anders wordt de bestelling niet terugbetaald.

  De Klant moet de Artikelen retourneren vergezeld van het gefrankeerde retourlabel en de factuur (die in het Klantenaccount kan worden gedownload). Dit retourlabel wordt aan de Klant bezorgd die voldaan heeft aan de herroepingsvoorwaarden uit artikel 14-1 hierboven.

  De retourkosten worden betaald door Simone Pérèle BENELUX door middel van een retourlabel dat de Klant per e-mail zal ontvangen. Dit label moet op het retourpakket worden bevestigd en de Klant kan dit naar keuze retourneren op volgende manieren: 

   - Hetzij per post aan het Logistiek centrum Socoloir op onderstaand adres:

  Groupe Simone Pérèle
  Centre logistique Socoloir
  Service retour des Produits
  45 404 Fleury-les-Aubray
  Frankrijk

  - Hetzij rechtstreeks via zijn postkantoor of afhaalpunt via de Colissimo-dienst. Voor meer informatie kan de Klant de pagina "hoe werkt een retour" raadplegen.

  Als de Artikelen niet in de magazijnen worden ontvangen, kan de Verkoper de retour niet verwerken noch terugbetalen.

   

   

  13.3 Terugbetaling

  Zodra de Artikelen geretourneerd zijn in de magazijnen van Socoloiren gecontroleerd door de Verkoper, ontvangt de Klant de terugbetaling binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen.

  De terugbetaling gebeurt via hetzelfde betaalmiddel als dat van de initiële bestelling, door storting op de bankrekening waarmee de Klant zijn betaling heeft uitgevoerd, of op de Bancontact- of PayPal-rekening.

   

  Artikel 14 - Bescherming en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens

  Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens van de Klant gebeuren conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van fysieke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening betreffende gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de Verordening genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke is de maatschappij Simone Pérèle Benelux.

  De Persoonsgegevens van de Klant worden verzameld en verwerkt door Simone Pérèle Benelux:

  -        om de online bestellingen te behandelen, de levering en facturatie uit te voeren en opvolging van de klantenrelatie te garanderen, dus voor klachten en dienst na verkoop.

  Deze verwerking van persoonsgegevens baseert zich op de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Klant.

  -        Om nieuws, laatste nieuwigheden en speciale aanbiedingen te melden door de verzending van nieuwsbrieven per e-mail of sms;

  -        Om hem te laten deelnemen aan wedstrijden of tevredenheidsenquêtes

  Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend na toestemming van de Klant of Potentiële klant en kan te allen tijde worden ingetrokken.

  De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn gegevens eveneens kunnen worden gebruikt van een latere verwerking voor statistische doeleinden.

  Alle verplichte gegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen, de nieuwsbrieven te verzenden of te reageren op een verzoek op het tabblad "contact met ons opnemen" worden op de Website met een sterretje aangegeven. Wanneer de Klant deze gegevens weigert te verstrekken, kan Simone Pérèle Benelux de beoogde doelstellingen niet uitvoeren.

  Alle gegevens van de Klant worden bewaard onder een vorm waardoor hij identificeerbaar is voor de hele duur van de commerciële relatie. Daarna worden de gegevens gearchiveerd volgens een algemene verjaringstermijn als bewijsmateriaal.

  De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Simone Pérèle Benelux en in voorkomend geval voor leveranciers en bedrijven van de groep Simone Pérèle die gelast zijn met het beheer van de bestellingen en de klantenrelaties.

  De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden niet overgedragen of verkocht aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

  Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van fysieke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de Algemene verordening betreffende gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (de Verordening), beschikt de Klant over een permanent recht tot inzage en rechtzetting van en - in het geval van een legitieme reden - bezwaar tegen zijn gegevens, naast het recht op de beperking en overdraagbaarheid van zijn gegevens volgens de voorwaarden uit de Verordening.

  De Klant beschikt ook over het recht om richtlijnen vast te leggen voor zijn gegevens na zijn overlijden en over het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming.

  De Klant kan zijn rechten per e-mail uitvoeren op volgend adres: privacy@simone-perele.com. Elk verzoek om zijn rechten uit te oefenen, moet vergezeld worden van een identiteitsbewijs.

  Artikel 15 - Cookies

  Simone Pérèle Benelux maakt gebruik van "cookies" om het gebruik van haar Website te optimaliseren.

   

  De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat tijdens het bezoek aan de Website, een cookie, onder voorbehoud van zijn toestemming, kan worden geïnstalleerd op de browsersoftware. Een cookie is een tracker die op de terminal van de gebruiker wordt geplaatst om informatie te registreren over de navigatie van deze gebruiker op de Website.


  Het betreft vooral sessie-cookies voor de authenticatie en verbinding van de bezoeker met de Website, naast het opslaan in het geheugen van navigatie-elementen tijdens de sessie.

   

  Deze cookies zijn bedoeld om informatie te registreren over de navigatie van de bezoeker (duur van het bezoek, artikelen en pagina's die de gebruiker heeft bezocht) en om een volgend bezoek te vereenvoudigen.

   

  Ze zijn ook bedoeld om de informatie te bewaren die in formulieren werd ingevuld, om de toegang tot speciale en persoonlijke pagina's te beheren en te beveiligen (zoals de account, het wachtwoord en het verlanglijstje), om inhoud te laten zien die is afgestemd op de interesses van de gebruiker en om de aanbiedingen van Simone Pérèle Benelux te personaliseren voor de gebruiker.

   

  Deze cookies zijn onmisbaar voor de navigatie van en toegang tot de Website. Ze kunnen worden verwijderd of geblokkeerd. Evenwel kan het gebeuren dat in dat geval bepaalde functies van de Website niet naar behoren werken.

   

  Andere cookies waarmee voorkeuren van de gebruikers, gekozen parameters en eerder bezochte pagina's kunnen worden geregistreerd. De activering van deze cookies is niet strikt nodig om de Website te doen functioneren, maar ze verbeteren de navigatieprestaties, helpen om beter de behoeftes van de gebruikers te kennen en om diensten op maat aan te bieden.

   

  Als de browser zo is ingesteld dat sessie-cookies en personalisatie-cookies worden geweigerd, zal de gebruiker geen aankopen kunnen doen of van de noodzakelijke functies van onze Website gebruik kunnen maken (artikelen in het winkelmandje plaatsen of persoonlijk advies krijgen).

   

  a)     Statistieken en gebruikscijfers

   

  Om de Website en de inhoud en diensten aan te passen aan de verwachtingen van de gebruikers, maakt Simone Pérèle Benelux gebruik van de dienst "Google Analytics" die statistieken verzamelt. De cookies die in het kader van deze dienst worden gebruikt, helpen om het gedrag van de gebruikers te analyseren, met name het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina's en de activiteit op de website simone-perele.com, en de terugkeerfrequentie.

  De gegevens die door cookies worden gegenereerd over het gebruik van de Website (met inbegrip van het IP-adres in korte en onleesbare vorm zodat de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd) worden overgedragen en bewaard door Google op servers die zich ook in de Verenigde Staten kunnen bevinden.

  Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de Website te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteit op de Website en andere diensten te verlenen in verband met de activiteit op de Website en het Internetgebruik.

  Google kan deze gegevens aan derden communiceren in geval van wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens verwerken namens Google. Google zal geen IP-adressen van gebruikers vergelijken met andere gegevens waarover Google beschikt.

  De gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics door te klikken op volgende koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

   

  b)    Cookies van derden

   

  Cookies worden beschouwd als cookies van derden of als eigen cookies afhankelijk van het feit of ze al dan niet verbonden zijn met het domein van de Website.

  Wanneer u de Website bezoekt, kan het dat één of meerdere cookies van derden op uw computer worden geplaatst. Deze cookies van derden zijn bedoeld om uw interesses te identificeren via de bekeken of gekochte artikelen op de Website en om navigatiegegevens te verzamelen om het reclame-aanbod dat u buiten de Website ontvangt, te personaliseren.

  Daarom worden Youtube-cookies gegenereerd door het bekijken van filmpjes van op onze Website.

  We melden u dat we geen enkele toegang hebben tot of controle over de cookies van derden.

  We melden u dat u cookies van derden kunt weigeren.

   

  c)     Cookies blokkeren/weigeren

   

  Cookies die, volgens de geldende richtlijnen, de toestemming vereisten van de gebruiker, worden pas op de computer van de gebruiker geplaatst wanneer hij hiermee akkoord gaat door te kikken op "ik ga akkoord" op de banner die wordt weergegeven zodra hij de Website bezoekt, of door verder te gaan met het bezoek ondanks onze inlichting.

  Cookies hebben een beperkte levensduur van dertien maanden na hun eerste opname in de eindapparatuur van de gebruiker na diens toestemming.

  Het is ook mogelijk voor de gebruiker om te allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van cookies uitgegeven door de Website of door derden, of voor alle cookies, of voor cookies voor bepaalde doeleinden, in te trekken.


  Om de instellingen van zijn browser aan te passen, kan de gebruiker onderstaande instructies raadplegen:


  Internet Explorer
  Klik op Extra en daarna op Internetopties.
  Klik daarna op Privacy en op Geavanceerd.
  Selecteer in het venster Cookies uw voorkeuren.
   
  Google Chrome
  Klik op Menu, dan op Instellingen.
  Klik daarna op Geavanceerde instellingen weergeven.
  Klik in de rubriek Privacy op de knop Inhoudelijke instellingen.
  Selecteer in de rubriek Cookies uw voorkeuren.
   
  Mozilla Firefox
  Klik op Menu en daarna op Opties/Voorkeuren.
  Selecteer Privacy.
  In de rubriek Geschiedenis selecteert u voor Geschiedenis onthouden Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
  Vink het vakje Cookies van websites accepteren aan of af, en kies dan uw voorkeuren.
   
  Safari
  Ga in het menu van Safari naar Voorkeuren.
  Klik op Beveiliging.
  Selecteer in de rubriek Blokkeer alle cookies uw voorkeuren."

  Artikel 16 - Intellectuele eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten die gekoppeld zijn aan de Website (met name en niet limitatief: foto's, afbeeldingen, logo's, merken, tekeningen en modellen ...) zijn exclusief eigendom van de uitgever van de Website, de nv Simone Pérèle. 

  Elk gebruik of reproductie, op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, van een deel van de website of de hele website is onderhevig aan een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van nv SIMONE PERELE, anders riskeert men rechtsvervolging.

  De raadpleging van de inhoud op de website wordt enkel toegestaan voor privé, persoonlijk, en niet-commercieel gebruik.

  Hyperlinks die rechtstreeks of onrechtstreeks van of naar de website verwijzen, zijn verboden, tenzij na schriftelijke en voorafgaande toestemming van nv SIMONE PERELE, die te allen tijde kan worden herroepen.

  Artikel 17 - Overmacht

  Simone Pérèle BENELUX is niet verantwoordelijk voor vertraging bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan een geval van overmacht.

  Uitdrukkelijk worden de volgende zaken beschouwd als geval van overmacht of toeval, naast deze die gebruikelijk worden weerhouden door de jurisdictie van de Belgische gerechtshoven en rechtbanken: algemene of gedeeltelijke staking van transport- of bevoorradingsbedrijven, de postdiensten, branden, stormen, storingen van de telecommunicatienetwerken of problemen met telecommunicatienetwerken die buiten de controle van de Klanten vallen.

  Simone Pérèle BENELUX licht de Klant in van een geval van overmacht binnen vijf (5) dagen nadat deze zich heeft voorgedaan.

  Beide Partijen zullen deze gebeurtenis onderzoeken en voorwaarden overeenkomen voor de behandeling van de bestelling tijdens de duur van het geval van overmacht.

  Indien het geval van overmacht langer duurt dan één (1) maand, wordt de bestelling geannuleerd door Simone Pérèle BENELUX.

  Artikel 18 - Gedeeltelijke ongeldigheid

  Als één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden ongeldig is of als dusdanig wordt beschouwd door de wetgeving, een richtlijn of een sluitende beslissing van een bevoegde jurisdictie, blijven de andere bepalingen van kracht en behouden ze hun draagwijdte.

  Artikel 19 - Niet afzien van verplichting

  Wanneer Simone Pérèle BENELUX zich niet beroept op een inbreuk van één van de bedoelde verplichtingen uit onderhavige Algemene voorwaarden door de andere Partij, kan dit in de toekomst niet worden beschouwd als het afzien van de betrokken verplichting.

  Artikel 20 - Geldend recht en regeling van geschillen

  Onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. In het geval van geschillen of klachten, dient de Klant eerst contact op te nemen met de Verkoper om een minnelijke schikking te treffen en in geval dit niet mogelijk is kan hij beroep doen op de Consumentenombudsdienst, die hij kan bereiken via volgende koppeling: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

  In geval van een grensoverschrijdend geschil kan de Klant ook beroep doen op het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie via de koppeling : http://ec.europa.eu/odr.

  Indien dit niet werkt, kan de Klant een procedure opstarten bij de rechtbank van de plaats waar hij gedomicilieerd is.

   

  Datum: 26/11/2018

   

  ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  Inleiding

  Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om de verkoopsvoorwaarden te definiëren die exclusief van toepassing zijn tussen Simone Pérèle SA Benelux, Parc Scientifique Erasmus 451, route de Lennik, 1070 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE 0477.827.938 (hierna "Simone Pérèle Benelux" of de "Verkoper" genoemd) en elke fysieke persoon die geen handelaar is (hierna de Klant genoemd), die een aankoop wenst te doen of doet via de website https://www.simone-pérèle.com/fr-be/ (Belgische versie) en https://www.simone-pérèle.com/nl-be/ (hierna de Website genoemd).

  Er wordt overeengekomen dat de Klant en de Verkoper gezamenlijk de "Partijen" worden genoemd, en individueel de "Partij".

  De artikelen die op de Website te koop worden aangeboden zijn lingerie, nightwear, badmode en accessoires van het merk Simone Pérèle, hierna genoemd de Artikelen.

  Artikel 1 - Toepassing en afdwingbaarheid van de Algemene verkoopsvoorwaarden

  Elke bestelling geplaatst op de Website impliceert de voorafgaande raadpleging en aanvaarding van onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden voordat de bestelling wordt gevalideerd

  Elke bestelling op de Website wordt eerst gevalideerd door het aanvaarden van de Algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling door middel van een vakje dat moet worden afgevinkt "ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard ze". De geldende Algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst en ze kunnen altijd worden geraadpleegd op de Website.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd en zonder voorafgaande verwittiging de Algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden ter kennis gebracht van de Klant door een update van de Website.

  De Klant verklaart dat hij volledig handelingsbevoegd is om een verbintenis aan te gaan uit hoofde van onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden.

  Artikel 2 - Toepassingsgebied van de Algemene verkoopsvoorwaarden

  Onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om de rechten en plichten van de Partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van Artikelen op de Website. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.

  Onderhavige voorwaarden gelden enkel voor aankopen gedaan op de Website met levering in België en Luxemburg.

  Artikel 3 - Informatie over de aanbiedingen en Artikelen

  De Verkoper biedt op de Website Artikelen te koop aan met de nodige omschrijvingen waardoor de Klant, vóór zijn definitieve bevestiging van de bestelling, de belangrijkste kenmerken kent van het Artikel dat hij wenst te kopen, en dit volgens Artikel VI.45 van het Wetboek van economisch recht.

  De Artikelen worden zo exact mogelijk weergegeven. In geval van kleine verschillen op het vlak van de omschrijving of weergave van de artikelen (foto's, tekst, illustraties, kleur van de artikelen, ...) kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

  De geldigheid van de aanbiedingen wordt beperkt tot het grondgebied België en Luxemburg, gedurende de periode dat de Artikelen online staan en zolang ze voorradig zijn.

  Fouten of wijzigingen kunnen zich uitzonderlijk voordoen wat betreft de beschikbaarheid van een Artikel, met name in het geval van een gelijktijdige bestelling van eenzelfde Artikel door verschillende Klanten.

  In het geval dat één of meerdere Artikelen niet beschikbaar blijken na de validering van een bestelling, wordt de Klant per e-mail of telefonisch ingelicht, binnen de 48 uur (met uitzondering van promotie- of soldenperiodes tijdens dewelke dit met enkele dagen zou kunnen worden verlengd) te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling door de Verkoper.

  De Klant zal dan de keuze krijgen om (i) de rest van de bestelling met de artikelen die wel beschikbaar zijn te bevestigen of om (ii) de volledige bestelling te annuleren. 

  In het geval dat deze bestelling uit slechts één artikel bestaat, zal de Verkoper de Klant inlichten dat het niet beschikbaar is en wordt de bestelling geannuleerd.

  Artikel 4 - Prijzen

  4.1 Informatie over de prijzen

  De prijzen van de Artikelen worden aangegeven in euro, btw inbegrepen op basis van de tarieven geldend op de dag van de bestelling. Er wordt geen rekening gehouden met de leveringskosten die extra worden aangerekend en worden weergegeven op het besteloverzicht en de factuur voordat de bestelling wordt gevalideerd.

  De prijzen houden rekening met de btw die geldt op de dag van de bestelling en elke wijziging aan het btw-tarief wordt automatisch toegepast op de prijzen in de boetiek en online. De volledige prijs moet worden betaald bij het plaatsen van de bestelling. De gestorte bedragen mogen in geen enkel geval worden beschouwd als aanbetaling of voorschot.

  Als één of meerdere taksen of milieubijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel opwaarts als neerwaarts, kan deze wijziging worden doorgevoerd op de verkoopprijs van de artikelen. De kosten voor de telecommunicatie voor het plaatsen van de bestelling, zoals internetkosten, zijn ten laste van de Klant.

  Het kan gebeuren dat er op onze Website kennelijke fouten staan wat betreft de prijs bij de validering van een bestelling. De Verkoper verbindt zich ertoe om elk van de betrokken Klanten zo snel mogelijk in te lichten. In het geval dat het bedrag dat bij de bestelling betaald werd lager ligt dan het verschuldigde bedrag (bodemprijs) moet de Verkoper de bestelling annuleren. In het tegenovergestelde geval ontvangt de Klant een terugbetaling zodra de fout wordt geconstateerd.

  4.2 Leveringskosten

  De leveringskosten zijn gratis voor bestellingen boven 140 euro (inclusief btw) voor een colissimo levering op een relaispunt, boven 150 euro (inclusief btw) voor een colissimo levering aan huis en worden nooit aangeboden voor levering door TNT.

   

  - Levering in de Simone Pérèle winkel binnen 3 tot 5 dagen: gratis, geen minimale afname.

  - Levering op een afhaalpunt binnen 4 tot 5 dagen: 4,90€, gratis voor bestellingen boven 140€.

  - Levering aan huis binnen 48u tot 96u : 5,90€, gratis vanaf 150€.

  - Levering aan huis binnen 24 uur: 11,00€ (voor alle bestellingen die van maandag tot vrijdag voor 12.00 uur 's middags worden geplaatst, met uitzondering van feestdagen).

   

  4.3 Aanpassing van de prijzen

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de prijzen aan te passen, maar verbindt zich ertoe om de geldende tarieven aangegeven op het ogenblik van de bestelling toe te passen, onder voorbehoud dat de artikelen beschikbaar zijn op deze datum.

  Artikel 5 - Stappen van de online bestelling

  De stappen van de bestelling zijn de volgende:

  1. Toegang tot de Website www.simone-perele.com

  2. Aanmaak van een Klantenaccount:

  Om een bestelling te kunnen plaatsen op de Website, moet iedere nieuwe Klant verplicht een Klantenaccount aanmaken en de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn om de bestelling te plaatsen en de levering en facturatie van de Artikelen mogelijk te maken. Na de aanmaak van het account ontvangt de Klant een bevestigingse-mail met zijn gegevens. Alle verzamelde gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De Klant verklaart en aanvaardt dat het gebruik van zijn e-mailadres en persoonlijk wachtwoord door de Klant moeten worden geauthenticeerd. Van elke bestelling die gebeurt met deze aanmeldgegevens wordt geacht dat deze is gedaan door de eigenaar van het account. Elke Klant die reeds een Account heeft, moet zich aanmelden met zijn e-mailadres en persoonlijk wachtwoord alvorens hij een bestelling kan plaatsen.

  3. Selectie van de artikelen:

  De Klant kiest het (de) Artikel(en) en zodra hij wenst over te gaan tot aankoop, voegt hij ze toe aan het winkelmandje door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje".

  4. Controle van het winkelmandje:

  Door te klikken op de knop "Winkelmandje bekijken", kan de Klant het aantal artikelen in zijn Winkelmandje bekijken, dit wijzigen, nog meer Artikelen selecteren of zijn Winkelmandje valideren om naar de volgende stap te gaan.

  5. Registratie van de bestelling:

  Nadat de Klant zijn Winkelmandje heeft gevalideerd en naar zijn Klantenaccount is gegaan, gaat hij verder met zijn bestelling door het afleveradres, de leveringswijze met bijhorend tarief, het facturatieadres en de betalingswijze te kiezen.

  Nadat de Klant het overzicht van zijn bestelling heeft nagekeken, en alle gevraagd informatie heeft ingevuld, en alvorens te betalen, leest deze laatste de Algemene verkoopsvoorwaarden en bevestigt hij dat hij die gelezen heeft door het hiertoe bestemde vakje aan te vinken.

  6. Validering van de Bestelling

  Nadat de Klant het besteloverzicht heeft nagekeken, klikt hij op "bestellen en betalen" om zijn bestelling te bevestigen.

  De validering van zijn bestelling door te klikken op "bestellen en betalen" gebeurt door middel van een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening geldt als bewijs van het verkoopcontract tussen de Partijen en leidt tot de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen uit hoofde van de bestelling van de Klant.

  De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om een bestelling te weigeren van een koper die een voorgaande bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, met wie een geschil wordt afgehandeld of van wie de betaling met bankkaart van de lopende bestelling wordt geweigerd door de bankinstellingen of PayPal.

  7. Bestelbevestiging:

  Nadat de Verkoper de bestelling heeft bevestigd en de betaling door de Klant werd gevalideerd, ontvangt de Klant een e-mail op het adres uit zijn Klantenaccount met een bestelbevestiging en herhaling van de verplichte gegevens ervan (bestelnummer, Artikelen, Prijs met inbegrip van leveringskosten, afleveradres en facturatieadres).

  De Verkoper is niet verantwoordelijk in geval de bestelbevestiging niet ontvangen wordt door een foutieve invoer of door elke andere oorzaak die buiten zijn wil valt. De Verkoper vraagt de Klant ook om te controleren of het e-mailbericht niet bij de ongewenste berichten is terechtgekomen.

  Artikel 6 - Klantendienst

  Voor informatie, vragen of klachten over de bestelling kan de Klant terecht bij de klantendienst:

  Via het contactformulier, 

  per e-mail: serviceclient@simone-perele.fr waarbij hij in beide gevallen het bestelnummer en de besteldatum doorgeeft, evenals het e-mailadres dat werd gebruikt om de bestelling te plaatsen.

  Artikel 7 - Betaling

  De betaling van de bestelling gebeurt online met de volgende betaalmiddelen:

  - Online betaling met bankkaart: volgende bankkaarten worden aanvaard: Bancontact, Visa en Mastercard. Bij de afronding van de bestelling voert de Klant het nummer in van zijn bankkaart, de vervaldatum en de 3 laatste cijfers van het cryptogram op de achterzijde van de kaart en de naam van de kaarthouder.

  - Online betaling via PayPal: de Klant moet over een PayPal-account beschikken. Als hij dit betaalmiddel gebruikt, zijn de Algemene verkoopsvoorwaarden van PayPal daarop van toepassing.

  - Online betaling met Bancontact

  In het geval van een betaling met bankkaart, geeft de Klant de Verkoper het recht om het totale bedrag van zijn bestelling, incl. btw en leveringskosten van zijn creditcard af te houden door het verstrekken van het bankkaartnummer en bovengenoemde gegevens. 

  Conform de bepalingen van artikel VII.50 van het Wetboek van economisch recht is een betalingsopdracht of -verbintenis die wordt gegeven via een betaalkaart onherroepbaar.

  In het geval van frauduleus gebruik van de betaalkaart, zal de Klant, na bezwaar te hebben gemaakt bij zijn bank, de Klantendienst benaderen die hem zal laten weten welke procedure hij moet volgen:

  Per e-mail: serviceclient@simone-perele.fr

  De koper garandeert aan de Verkoper dat hij over de nodige toestemming beschikt om met een bankkaart te betalen.

  De verzending van de bestelling gebeurt pas na controle van de betalingswijze en aanvaarding door de uitgever van de kaart. In het geval van weigering door de bank wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

  De bankkaart wordt pas gedebiteerd op het moment van de verzending van de bestelling.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling van een koper uit te voeren die een voorgaande bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of met wie een geschil wordt afgehandeld.

  Beveiliging van de betaling:

  Simone Pérèle BENELUX gebruikt de beveiligde betaaldiensten van de firma ADYEN die gebruik maakt van de SSL (Secure Socket Layer)-beveiliging.

  De vertrouwelijke gegevens (kaartnummer, vervaldatum) worden na encryptie rechtstreeks overgedragen op de ADYEN-server en worden nooit op de server van Simone Pérèle BENELUX overgedragen.

  Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

  De Artikelen die door de Klant zijn besteld, blijven exclusief eigendom van Simone Pérèle BENELUX totdat de bestelling volledig werd betaald door de Klant.

  Artikel 9 - Levering

  De Artikelen worden geleverd in België of Luxemburg op het afleveradres dat de Klant op zijn bestelbon heeft opgegeven. De Klant moet ervoor zorgen dat dit correct is.

  Elke fout in het afleveradres dat door de Klant werd doorgegeven, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant, die bijgevolg alle gevolgen ervan moet dragen.

  Elk pakket dat naar Simone Pérèle BENELUX wordt teruggezonden door een fout of onvolledig afleveradres wordt opnieuw verzonden op kosten van de Klant.

  De bestelde Artikelen vertrekken vanuit onze magazijnen in Frankrijk.

  Online bestellingen gedaan op vrijdag na 12.00 uur, of op zaterdag of zondag, worden pas behandeld op de daaropvolgende maandag. Online bestellingen gedaan op een feestdag worden behandeld op de daaropvolgende werkdag.

  Er worden geen pakketten afgeleverd in campings, hotels, poste restante-adressen of postbussen.

  Er zijn verschillende leveringswijzen beschikbaar voor onze Klanten, elk met eigen tarieven en levertermijnen:

  - Express-levering door UPS op het afleveradres op het besteloverzicht. Het pakket wordt 's anderendaags geleverd op de dag volgend op de bestelling (voor alle bestellingen geplaatst vóór 12 u., met uitzondering van zaterdag en zondag of feestdagen, waarbij de bestelling wordt verwerkt de eerstvolgende werkdag)

  De Klant wordt de dag voordien verwittigd van de levering van zijn pakket. Als de Klant niet aanwezig is op de dag van de levering zal de vervoermaatschappij de Klant een e-mail/sms sturen met het punt waar het pakket is afgeleverd.

  - Levering in de boetiek: De levering is gratis en wordt gedaan in de Simone Pérèle-boetiek naar keuze uit het keuzemenu dat op de Website wordt weergegeven bij de bestelling. De Klant ontvangt een sms van de Verkoper met de datum waarop het pakket in de boetiek beschikbaar zal zijn. De Klant kan zijn bestelling komen afhalen binnen maximaal 7 dagen nadat het pakket beschikbaar werd in de boetiek.

  Opvolging van de levering

  De Klant kan zich op elk ogenblik aanmelden op zijn Klantenaccount (met zijn e-mail en wachtwoord) om de status van zijn bestelling stap voor stap te volgen.

  Berekening van de levertermijn

  De leveringsdatum houdt rekening met de voorbereidingstijd, overdracht aan de vervoermaatschappij en levering door deze laatste.

  De levertermijnen worden berekend in werkdagen, dus niet het weekend of feestdagen. Elke bestelling die wordt geplaatst op vrijdagnamiddag, zaterdag of zondag wordt door Simone Pérèle Benelux verwerkt op de daaropvolgende maandag.

  In bepaalde periodes kan de hierboven vermelde levertermijn langer zijn dan voorzien (solden, eindejaarsperiode, enz.) doordat er veel pakketten moeten worden afgehandeld.

  Niet-afhalen van de Bestelling

  Wanneer de Klant zijn pakket niet is komen afhalen in het afhaalpunt, het punt opgegeven op het niet-thuisbewijs of in de boetiek binnen de gestelde termijn, wordt het pakket automatisch geretourneerd aan het logistiek centrum van Simone Pérèle BENELUX.

  De Klant moet dan contact opnemen met de Klantendienst om te weten welke procedure hij dient te volgen om de bestelling opnieuw te laten verzenden. Er worden nieuwe verzendingskosten aangerekend aan de Klant.

  Vertraging van de levering

  Het verstrijken van een levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding, interest of inhouding van welke aard, noch op de annulering van de lopende bestelling wanneer deze vertraging hetzij door de Klant is veroorzaakt, hetzij door een derde op onvoorziene en onoverkomelijke wijze, hetzij door een Geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 19.

  Behoudens voorgaande gevallen mag de Klant in de eerste plaats, als de Verkoper de Artikelen niet heeft geleverd binnen een termijn van 30 dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst, de maatschappij gelasten om zijn pakket binnen een nieuwe redelijke termijn te leveren (per aangetekende brief met ontvangstbewijs of duurzame drager zoals een e-mail).

  Als deze nieuwe levertermijn niet wordt nageleefd, mag de Klant afzien van de overeenkomst (eveneens per aangetekende brief met ontvangstbewijs of duurzame drager). Zodra de Verkoper de aangetekende brief heeft ontvangen, wordt de overeenkomst als verbroken beschouwd, tenzij de levering ondertussen heeft plaatsgevonden.

  Artikel 10 - Controle van de staat van de Artikelen bij ontvangst van de bestelling

  De Klant moet de staat van de Artikelen controleren zodra hij deze ontvangt.

  Deze controle wordt beschouwd als uitgevoerd zodra de Klant, of een door hem aangewezen persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

  Als de Klant op het ogenblik dat hij de bestelling ontvangt, vaststelt dat deze niet overeenstemt met de bestelbon of dat de bestelling beschadigd werd tijdens het transport, kan hij ofwel het pakket weigeren of in alle gevallen een handgeschreven voorbehoud noteren op de leveringsbon, vergezeld van zijn handtekening.

  De Klant wordt gevraagd om dan contact op te nemen met de Klantendienst binnen de 15 dagen na ontvangst van het beschadigde pakket of het Artikel dat niet overeenstemt met de bestelling en de retourprocedure uit artikel 14.2 te volgen.

  Artikel 11 - Garantie op de Artikelen

  De Verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak volgens de bepalingen uit artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk wetboek en de conformiteitsgebreken van het Artikel met het contract volgens de bepalingen uit artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk wetboek.

  Artikel 12 - Wettelijk recht op herroeping binnen 14 dagen

  12.1 Uitoefening van het wettelijk recht op herroeping

  Overeenkomstig artikel VI.47 uit het Wetboek voor economisch recht beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen om het wettelijk recht op herroeping uit te oefenen zonder opgave van redenen.

  De termijn van 14 dagen loopt vanaf de ontvangst van de goederen door de Klant of een door hem aangestelde derde bij het plaatsen van de bestelling.

  In het geval het een bestelling betreft waarbij meerdere artikelen afzonderlijk worden geleverd, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste artikel van de bestelling.

  12.2 Herroepingsvoorwaarden

  De Klant moet Simone Pérèle BENELUX inlichten van zijn beslissing om de bestelling te herroepen door hen, vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld in artikel 13.1, het herroepingsformulier dat hieronder kan worden gedownload, volledig ingevuld te sturen op het volgend e-mailadres: serviceclient@simone-perele.fr of door een schriftelijke verklaring te richten aan voorgaand adres met de uitdrukkelijke wens om de bestelling te herroepen.

  De Klant kan zijn herroepingsformulier ook per post sturen naar onderstaand adres:

  Simone Pérèle SAS
  Département e-shop
  8 rue Fournier
  92 110 Clichy la Garenne
  Frankrijk

  In geval het herroepingsformulier per post wordt verzonden, wordt aangeraden om de inhoud van het bovenstaand herroepingsformulier over te nemen en dit aangetekend met ontvangstbewijs te verzenden, omdat de bewijslast bij de Klant ligt.

  Nadat de Klant zijn herroeping heeft gemeld overeenkomstig artikel VI.49 van het Wetboek voor economisch recht, dient deze de betreffende artikelen binnen een termijn van maximaal 14 dagen na deze melding te verzenden, vergezeld van een correct ingevuld herroepingsformulier. De retourvoorwaarden zijn opgenomen in artikel 13.2.

  Overeenkomstig artikel VI.51,§2 van het Wetboek voor economisch recht is de Klant verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Artikelen die het gevolg is van het behandelen van de Artikelen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Artikelen vast te stellen.

  De terugbetaling van Artikelen volgens het wettelijk herroepingsrecht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke termijnen te rekenen vanaf de ontvangstaanvraag.

  Artikel 13 - Beleid voor de retour van Artikelen

  13.1 Contractueel retourrecht

  Onverminderd de bepalingen over het wettelijk herroepingsrecht uit artikel 12 biedt Simone Pérèle BENELUX de Klant een termijn van in het totaal dertig (30) kalenderdagen aan, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de Artikelen, om een deel van of de volledige bestelling te retourneren indien deze niet aan zijn wensen beantwoordt, teneinde een terugbetaling te ontvangen.

  13.2 Retourvoorwaarden

  Alle artikelen moeten door de Klant geretourneerd worden aan het Logistiek centrum van Socoloir (zie adres hieronder), of in een boetiek. Ze moeten in perfecte staat, compleet, met alle labels, nieuw, ongedragen, ongewassen, zonder vlekken en niet beschadigd zijn.

  Elk Artikel dat beschadigd of gewassen is, waarop vlekken zitten of waarvan de labels zelfs lichtjes beschadigd zijn, kan niet worden terugbetaald of omgeruild.

  Wanneer alle Artikelen van een bestelling worden geretourneerd, moet de Klant alle gratis artikelen of meegeleverde geschenken in het pakket retourneren, anders wordt de bestelling niet terugbetaald.

  De Klant moet de Artikelen retourneren vergezeld van het gefrankeerde retourlabel en de factuur (die in het Klantenaccount kan worden gedownload). Dit retourlabel wordt aan de Klant bezorgd die voldaan heeft aan de herroepingsvoorwaarden uit artikel 14-1 hierboven.

  De retourkosten worden betaald door Simone Pérèle BENELUX door middel van een retourlabel dat de Klant per e-mail zal ontvangen. Dit label moet op het retourpakket worden bevestigd en de Klant kan dit naar keuze retourneren op volgende manieren: 

   - Hetzij per post aan het Logistiek centrum Socoloir op onderstaand adres:

  Groupe Simone Pérèle
  Centre logistique Socoloir
  Service retour des Produits
  45 404 Fleury-les-Aubray
  Frankrijk

  - Hetzij rechtstreeks via zijn postkantoor of afhaalpunt via de Colissimo-dienst. Voor meer informatie kan de Klant de pagina "hoe werkt een retour" raadplegen.

  Als de Artikelen niet in de magazijnen worden ontvangen, kan de Verkoper de retour niet verwerken noch terugbetalen.

   

   

  13.3 Terugbetaling

  Zodra de Artikelen geretourneerd zijn in de magazijnen van Socoloiren gecontroleerd door de Verkoper, ontvangt de Klant de terugbetaling binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen.

  De terugbetaling gebeurt via hetzelfde betaalmiddel als dat van de initiële bestelling, door storting op de bankrekening waarmee de Klant zijn betaling heeft uitgevoerd, of op de Bancontact- of PayPal-rekening.

  De verzendkosten worden alleen terugbetaald in het geval van een volledige terugbetaling van de bestelling.

  Artikel 14 - Bescherming en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens

  Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens van de Klant gebeuren conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van fysieke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening betreffende gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de Verordening genoemd). De verwerkingsverantwoordelijke is de maatschappij Simone Pérèle Benelux.

  De Persoonsgegevens van de Klant worden verzameld en verwerkt door Simone Pérèle Benelux:

  -        om de online bestellingen te behandelen, de levering en facturatie uit te voeren en opvolging van de klantenrelatie te garanderen, dus voor klachten en dienst na verkoop.

  Deze verwerking van persoonsgegevens baseert zich op de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Klant.

  -        Om nieuws, laatste nieuwigheden en speciale aanbiedingen te melden door de verzending van nieuwsbrieven per e-mail of sms;

  -        Om hem te laten deelnemen aan wedstrijden of tevredenheidsenquêtes

  Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend na toestemming van de Klant of Potentiële klant en kan te allen tijde worden ingetrokken.

  De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn gegevens eveneens kunnen worden gebruikt van een latere verwerking voor statistische doeleinden.

  Alle verplichte gegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen, de nieuwsbrieven te verzenden of te reageren op een verzoek op het tabblad "contact met ons opnemen" worden op de Website met een sterretje aangegeven. Wanneer de Klant deze gegevens weigert te verstrekken, kan Simone Pérèle Benelux de beoogde doelstellingen niet uitvoeren.

  Alle gegevens van de Klant worden bewaard onder een vorm waardoor hij identificeerbaar is voor de hele duur van de commerciële relatie. Daarna worden de gegevens gearchiveerd volgens een algemene verjaringstermijn als bewijsmateriaal.

  De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Simone Pérèle Benelux en in voorkomend geval voor leveranciers en bedrijven van de groep Simone Pérèle die gelast zijn met het beheer van de bestellingen en de klantenrelaties.

  De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden niet overgedragen of verkocht aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

  Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van fysieke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig de Algemene verordening betreffende gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (de Verordening), beschikt de Klant over een permanent recht tot inzage en rechtzetting van en - in het geval van een legitieme reden - bezwaar tegen zijn gegevens, naast het recht op de beperking en overdraagbaarheid van zijn gegevens volgens de voorwaarden uit de Verordening.

  De Klant beschikt ook over het recht om richtlijnen vast te leggen voor zijn gegevens na zijn overlijden en over het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming.

  De Klant kan zijn rechten per e-mail uitvoeren op volgend adres: privacy@simone-perele.com. Elk verzoek om zijn rechten uit te oefenen, moet vergezeld worden van een identiteitsbewijs.

  Artikel 15 - Cookies

  Simone Pérèle Benelux maakt gebruik van "cookies" om het gebruik van haar Website te optimaliseren.

   

  De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat tijdens het bezoek aan de Website, een cookie, onder voorbehoud van zijn toestemming, kan worden geïnstalleerd op de browsersoftware. Een cookie is een tracker die op de terminal van de gebruiker wordt geplaatst om informatie te registreren over de navigatie van deze gebruiker op de Website.


  Het betreft vooral sessie-cookies voor de authenticatie en verbinding van de bezoeker met de Website, naast het opslaan in het geheugen van navigatie-elementen tijdens de sessie.

   

  Deze cookies zijn bedoeld om informatie te registreren over de navigatie van de bezoeker (duur van het bezoek, artikelen en pagina's die de gebruiker heeft bezocht) en om een volgend bezoek te vereenvoudigen.

   

  Ze zijn ook bedoeld om de informatie te bewaren die in formulieren werd ingevuld, om de toegang tot speciale en persoonlijke pagina's te beheren en te beveiligen (zoals de account, het wachtwoord en het verlanglijstje), om inhoud te laten zien die is afgestemd op de interesses van de gebruiker en om de aanbiedingen van Simone Pérèle Benelux te personaliseren voor de gebruiker.

   

  Deze cookies zijn onmisbaar voor de navigatie van en toegang tot de Website. Ze kunnen worden verwijderd of geblokkeerd. Evenwel kan het gebeuren dat in dat geval bepaalde functies van de Website niet naar behoren werken.

   

  Andere cookies waarmee voorkeuren van de gebruikers, gekozen parameters en eerder bezochte pagina's kunnen worden geregistreerd. De activering van deze cookies is niet strikt nodig om de Website te doen functioneren, maar ze verbeteren de navigatieprestaties, helpen om beter de behoeftes van de gebruikers te kennen en om diensten op maat aan te bieden.

   

  Als de browser zo is ingesteld dat sessie-cookies en personalisatie-cookies worden geweigerd, zal de gebruiker geen aankopen kunnen doen of van de noodzakelijke functies van onze Website gebruik kunnen maken (artikelen in het winkelmandje plaatsen of persoonlijk advies krijgen).

   

  a)     Statistieken en gebruikscijfers

   

  Om de Website en de inhoud en diensten aan te passen aan de verwachtingen van de gebruikers, maakt Simone Pérèle Benelux gebruik van de dienst "Google Analytics" die statistieken verzamelt. De cookies die in het kader van deze dienst worden gebruikt, helpen om het gedrag van de gebruikers te analyseren, met name het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina's en de activiteit op de website simone-perele.com, en de terugkeerfrequentie.

  De gegevens die door cookies worden gegenereerd over het gebruik van de Website (met inbegrip van het IP-adres in korte en onleesbare vorm zodat de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd) worden overgedragen en bewaard door Google op servers die zich ook in de Verenigde Staten kunnen bevinden.

  Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de Website te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteit op de Website en andere diensten te verlenen in verband met de activiteit op de Website en het Internetgebruik.

  Google kan deze gegevens aan derden communiceren in geval van wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens verwerken namens Google. Google zal geen IP-adressen van gebruikers vergelijken met andere gegevens waarover Google beschikt.

  De gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics door te klikken op volgende koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

   

  b)    Cookies van derden

   

  Cookies worden beschouwd als cookies van derden of als eigen cookies afhankelijk van het feit of ze al dan niet verbonden zijn met het domein van de Website.

  Wanneer u de Website bezoekt, kan het dat één of meerdere cookies van derden op uw computer worden geplaatst. Deze cookies van derden zijn bedoeld om uw interesses te identificeren via de bekeken of gekochte artikelen op de Website en om navigatiegegevens te verzamelen om het reclame-aanbod dat u buiten de Website ontvangt, te personaliseren.

  Daarom worden Youtube-cookies gegenereerd door het bekijken van filmpjes van op onze Website.

  We melden u dat we geen enkele toegang hebben tot of controle over de cookies van derden.

  We melden u dat u cookies van derden kunt weigeren.

   

  c)     Cookies blokkeren/weigeren

   

  Cookies die, volgens de geldende richtlijnen, de toestemming vereisten van de gebruiker, worden pas op de computer van de gebruiker geplaatst wanneer hij hiermee akkoord gaat door te kikken op "ik ga akkoord" op de banner die wordt weergegeven zodra hij de Website bezoekt, of door verder te gaan met het bezoek ondanks onze inlichting.

  Cookies hebben een beperkte levensduur van dertien maanden na hun eerste opname in de eindapparatuur van de gebruiker na diens toestemming.

  Het is ook mogelijk voor de gebruiker om te allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van cookies uitgegeven door de Website of door derden, of voor alle cookies, of voor cookies voor bepaalde doeleinden, in te trekken.


  Om de instellingen van zijn browser aan te passen, kan de gebruiker onderstaande instructies raadplegen:


  Internet Explorer
  Klik op Extra en daarna op Internetopties.
  Klik daarna op Privacy en op Geavanceerd.
  Selecteer in het venster Cookies uw voorkeuren.
   
  Google Chrome
  Klik op Menu, dan op Instellingen.
  Klik daarna op Geavanceerde instellingen weergeven.
  Klik in de rubriek Privacy op de knop Inhoudelijke instellingen.
  Selecteer in de rubriek Cookies uw voorkeuren.
   
  Mozilla Firefox
  Klik op Menu en daarna op Opties/Voorkeuren.
  Selecteer Privacy.
  In de rubriek Geschiedenis selecteert u voor Geschiedenis onthouden Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
  Vink het vakje Cookies van websites accepteren aan of af, en kies dan uw voorkeuren.
   
  Safari
  Ga in het menu van Safari naar Voorkeuren.
  Klik op Beveiliging.
  Selecteer in de rubriek Blokkeer alle cookies uw voorkeuren."

  Artikel 16 - Intellectuele eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten die gekoppeld zijn aan de Website (met name en niet limitatief: foto's, afbeeldingen, logo's, merken, tekeningen en modellen ...) zijn exclusief eigendom van de uitgever van de Website, de nv Simone Pérèle. 

  Elk gebruik of reproductie, op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, van een deel van de website of de hele website is onderhevig aan een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van nv SIMONE PERELE, anders riskeert men rechtsvervolging.

  De raadpleging van de inhoud op de website wordt enkel toegestaan voor privé, persoonlijk, en niet-commercieel gebruik.

  Hyperlinks die rechtstreeks of onrechtstreeks van of naar de website verwijzen, zijn verboden, tenzij na schriftelijke en voorafgaande toestemming van nv SIMONE PERELE, die te allen tijde kan worden herroepen.

  Artikel 17 - Overmacht

  Simone Pérèle BENELUX is niet verantwoordelijk voor vertraging bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan een geval van overmacht.

  Uitdrukkelijk worden de volgende zaken beschouwd als geval van overmacht of toeval, naast deze die gebruikelijk worden weerhouden door de jurisdictie van de Belgische gerechtshoven en rechtbanken: algemene of gedeeltelijke staking van transport- of bevoorradingsbedrijven, de postdiensten, branden, stormen, storingen van de telecommunicatienetwerken of problemen met telecommunicatienetwerken die buiten de controle van de Klanten vallen.

  Simone Pérèle BENELUX licht de Klant in van een geval van overmacht binnen vijf (5) dagen nadat deze zich heeft voorgedaan.

  Beide Partijen zullen deze gebeurtenis onderzoeken en voorwaarden overeenkomen voor de behandeling van de bestelling tijdens de duur van het geval van overmacht.

  Indien het geval van overmacht langer duurt dan één (1) maand, wordt de bestelling geannuleerd door Simone Pérèle BENELUX.

  Artikel 18 - Gedeeltelijke ongeldigheid

  Als één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden ongeldig is of als dusdanig wordt beschouwd door de wetgeving, een richtlijn of een sluitende beslissing van een bevoegde jurisdictie, blijven de andere bepalingen van kracht en behouden ze hun draagwijdte.

  Artikel 19 - Niet afzien van verplichting

  Wanneer Simone Pérèle BENELUX zich niet beroept op een inbreuk van één van de bedoelde verplichtingen uit onderhavige Algemene voorwaarden door de andere Partij, kan dit in de toekomst niet worden beschouwd als het afzien van de betrokken verplichting.

  Artikel 20 - Geldend recht en regeling van geschillen

  Onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. In het geval van geschillen of klachten, dient de Klant eerst contact op te nemen met de Verkoper om een minnelijke schikking te treffen en in geval dit niet mogelijk is kan hij beroep doen op de Consumentenombudsdienst, die hij kan bereiken via volgende koppeling: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

  In geval van een grensoverschrijdend geschil kan de Klant ook beroep doen op het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie via de koppeling : http://ec.europa.eu/odr.

  Indien dit niet werkt, kan de Klant een procedure opstarten bij de rechtbank van de plaats waar hij gedomicilieerd is.

   

  Datum: 26/11/2018

   

  left_corner.png
  Word een privilege lid !
  points.png
  1. Spaar punten bij iedere aankoop
  avantages_fidelite.png
  2. Profiteer van uw voordelen
  offres.png
  3. Ontvang al onze aanbiedingen
  right_corner.png
  Back to top